23-24.04 – wrocławska Ordynacka o technologiach i działaniach wdrożeniowych

We Wrocławiu Stowarzyszenie Ordynacka w 32 rocznicę katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu, organizuje 2 spotkania z prof. Viktorem Krasnobryzhev. Gość zaproszony na wykłady osobiście kierował akcją likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu.
Tym razem, kolejne już spotkanie w ramach inicjatywy Wolna Wszechnica Polska (WWP), odbędzie się dwukrotnie, w sali seminaryjnej Instytutu Elektrotechniki (ul.Skłodowskiej-Curie 55/61 we Wrocławiu), o godzinie 11.00:
25 kwietnia (środa) – „Likwidacja skutków katastrofy atomowej elektrowni w Czarnobylu”
26 kwietnia (czwartek) – „Zastosowania nielokalności kwantowej w przemyśle oraz inne możliwości komercjalizacji fizyki kwantowej”.
Oba spotkania mają charakter wolny i otwarty i adresowane są (jak zwykle w ramach inicjatywy WWP) do środowiska akademickiego. O ile pierwsze spotkanie ma charakter relacji naocznego świadka, a jednocześnie osoby, która w trakcie katastrofy, ale także przez wiele lat po niej, w sposób bezpośredni i sprawczy zarządzała likwidacją kryzysu ekologicznego, drugie skierowane jest ku przyszłości. Warto tu zauważyć, że Politechnika Wrocławska prowadzi kierunek studiów stacjonarnych „Inżynieria kwantowa”, przygotowujący technologów tej dziedziny.
Wrocławskie środowisko „Ordynackiej” konsekwentnie realizuje zainteresowania wdrożeniami technologicznymi, co jest szczególnie cenne w dobie obecnie panującej powszechnie publicystycznej hucpy wokół niedoważonych planów rozwojowych w polskiej gospodarce.