Co tam Panie w Ordynackiej? 18 maja 2017 r.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia uzgodnili podział obowiązków. Wygląda on następująco:

  • Jacek Kozłowski – finanse organizacji, pierwszy zastępca Przewodniczącego
  • Wojtek Kurdziel – kontakt z  innymi organizacjami ruchu studenckiego, think tank
  • Marek Różycki – kontakt z Radami Okręgowymi, koordynacja projektów tych Rad
  • Piotrek Michalak – PR, marketing i Internet
  • Edek Gwóźdź – nowe inicjatywy programowe
  • Stefan Sterc – samopomoc koleżeńska
  • Janek Mazurkiewicz – inicjatywy stowarzyszenia w stolicy
  • Marian Kubalica – Przewodniczący, koordynacja pracy Zarządu, Internet i think tank.

W najbliższym czasie każdy z członków Zarządu zaproponuje konkretne inicjatywy programowe, które będą przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zarządu w czerwcu br.