Drony we Wrocławiu 26 czerwca

We Wrocławiu, w klubie „U znajomych i Przyjaciół” (ul.Grunwaldzka 98/ róg Liskiego) 26 czerwca br, o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie dyskusyjne z teoretykami i praktykami poświęcone możliwościom uruchomienia i produkcji oraz wykorzystania dronów oraz innych robotów. Tematyką dyskusji będą drony drukujące domy w technologii 3D, a także możliwości techniczne i prawne wykorzystania tras linii wysokiego napięcia jako szlaków komunikacyjnych dla dronów latających oraz wykorzystania dronów do zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów. Zapowiadana jest dyskusja na temat kwestii technologicznych, ale także prawnych i finansowych.
Jest to kolejne spotkanie pod szyldem „Wolna Wszechnica Polska” organizowane przez wrocławskie środowisko Ordynackiej.