Dusza bez Boga

Książka Dusza bez Boga

Wydawnictwo Stapis, proponuje kolejną lekturę z serii „Bez Bogów”. To książka amerykańskiej autorki współczesnej, zauważającej zmiany społeczne ery globalizmu i komercjalizacji.

Autorka, Katherine Ozmet to nagradzana dziennikarka, dawna redaktorka w National Geographic. Jej artykuły i eseje były publikowane w takich pismach jak New York Times, National Geographic czy Salon. Wraz z mężem i trójką dzieci mieszka w Chicago.
Poznajmy „Nonów” – szybko rosnącą grupę mieszkańców USA niewyznających żadnej religii (są tak nazywani, ponieważ pytani o wyznanie, zwykle zaznaczają odpowiedź „none of the above” – żadne z powyższych). Chociaż wielu Amerykanów wychowuje się w tradycji religijnej, w ostatnich dziesięcioleciach duża liczba rodzin oddala się od swych kościołów, synagog i meczetów, zaprzestając praktykowania wiary. Czy i co tracą, odchodząc od zorganizowanej religii?

Dusza bez Boga to zarówno osobista opowieść, jak i krytyczna analiza wielu sposobów, w jakie niereligijni Amerykanie tworzą własne tradycje i własne społeczności w coraz bardziej zsekularyzowanych czasach. Wnikliwa, zaskakująca i porywająca wyprawa Ozment pokazuje, jak szukać własnej drogi do satysfakcjonującego życia.

Książkę możecie kupić w sklepie wysyłkowym: TUTAJ