Formalna uchwała o 9. Kongresie

Ordynacka

Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka, na posiedzeniu zdalnym 18 kwietnia br, podjął formalną uchwałę o zwołaniu 9. Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka na dzień 20 maja br, na godz.12.oo.

Zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach i ze Statutem Ordynackiej, Kongres ma formułę Walnego Zebrania. Podstawa quorum będą wniesione składki przez członków Stowarzyszenia. Jeśli w „pierwszym” terminie o godz. 12.oo nie będzie więcej niż 50% uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.15. Podstawa ustalenia quorum będzie lista zgromadzonych o tej godzinie.

Szczegóły w Uchwale Zarządu dostępnej – TUTAJ