Komitet Wykonawczy Ordynackiej podjął decyzję o przesunięciu Kongresu Programowego

Ordynacka

W dniu 22.05.2024, w formule on-line, zebrał się Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka. Obrady prowadził Przewodniczący kol. Darek Wieczorek. Przewodniczący przedstawił aktualną sytuację związaną ze zbliżającymi się wyborami europejskimi, przedyskutowano sprawy wewnętrzne stowarzyszenia, w tym już trwające obchody 75-lecia ZSP/SZSP

Podjęto następujące decyzje;

  • postanowiono przenieść termin Kongresu Programowego z 15 czerwca na listopad i połączyć z corocznym spotkaniem w Hybrydach. Za przygotowania programowe odpowiada wiceprzewodniczący Jurek Woźniak, a całość koordynuje sekretarz Jacek Kozłowski.
  • następne zebranie Komitetu Wykonawczego jest planowane na połowę czerwca
  • po wyborach europejskich odbędzie się w formule on-line spotkanie Przewodniczącego i Komitetu Wykonawczego z Szefami Rad Okręgowych Stowarzyszenia (w formule on-line). Szczegóły i link do tego spotkania zostanie przesłany tydzień przed planowanym terminem
  • w dniach 6-8 września środowisko szczecińskie organizuje Tradycyjne Spotkanie w Międzywodziu, na które serdecznie wszystkich zaprasza. Od wielu lat zbiera się tam Komitet Wykonawczy i Główna Komisja Rewizyjna. Pojawił się pomysł zwołania Rady Naczelnej w tym czasie i miejscu – pomysł ten będzie konsultowany z szefami środowisk Ordynackiej.

Przypominamy o opłacaniu składek członkowskich
W przelewie należy podać: imię, nazwisko, środowisko, rok za który się wpłaca.  Wysokość składki to 10 zł rocznie, a numer konta 15 1090 1694 0000 0001 4882 5925