Przesunięcie Nadzwyczajnego Kongresu

Ordynacka

W dniu 1 kwietnia Zarząd Stowarzyszenia Ordynacka odbył posiedzenie posługując się aplikacją Skype. Głównym punktem Zarządu była uchwała dotycząca Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia, którego pierwotny termin wyznaczony był na 18 kwietnia. Zarząd, w związku z bieżącą sytuacją epidemii oraz wynikłymi z niej następstwami prawnymi, postanowił przesunąć termin Nadzwyczajnego Kongresu.

Nadzwyczajny Kongres Ordynackiej wyznaczony będzie w pierwszym, możliwym terminie wynikającym z sytuacji epidemii oraz związanych z nią warunków prawnych przeprowadzania zgromadzeń.

Zarząd kieruje do członków Stowarzyszenia apel o stosowanie się do wymogów higienicznych ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii wirusa SarsCoV-2.