List do Donalda Tuska

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!

W imieniu członków Stowarzyszenia „ORDYNACKA” gratuluję Panu wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej. Objęcie tak odpowiedzialnej i prestiżowej funkcji jest niepodważalnym dowodem Pana kompetencji i wysokiej pozycji wśród premierów rządów 28 krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie jest świadectwem znaczącej roli i pozycji Polski, których osiągnięcie jest wynikiem Pana profesjonalnych działań w przestrzeni Unii Europejskiej. Stowarzyszenie wyraża swoje zadowolenie faktem objęcia, po raz pierwszy przez Polaka, jednego z najwyższych i bardzo ważnych stanowisk w strukturach Unii Europejskiej. Tym bardziej, że w obliczu problemów i zagrożeń, związanych z obecną sytuacją polityczną, społeczną i gospodarczą, rola i znaczenie „Prezydenta” Unii Europejskiej stały się pierwszoplanowymi w naszej wspólnocie. Jesteśmy przekonani, że będzie Pan znakomicie pełnił nową funkcję i wywiązywał się z powierzonych przez obywateli Unii Europejskiej zadań. W imieniu członków Stowarzyszenia „ORDYNACKA” składam życzenia pomyślności i skuteczności w sprawowaniu przez Pana tej odpowiedzialnej misji.

Jeszcze raz gratulując przesyłam pozdrowienia i pozostaje z poważaniem

Włodzimierz Czarzasty
PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia „ORDYNACKA”