Lubelskie spotkania Ordynackiej

W grudniu, w Lublinie odbyły się dwa przedświąteczne spotkania byłych działaczy ZSP i SZSP . Pierwsze zorganizowane w dn.8.12.2017 już po raz XXII przez Jurka Wolniaka i Andrzeja Kurowskiego skupiające Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej ZSP w Lublinie z lat 1969-1973. Na „posiedzeniu ” KW stawili się prawie wszyscy członkowie. Wspominano przeszłość,rozmawiano o teraźniejszości i z troską o przyszłości naszego Kraju.
Śpiewano też kolędy ZSP-owskie, napisane 10 lat temu przez Irosława Szymańskiego twórcę kultowego kabaretu „Loża 44”, który jest członkiem tego grona. Drugie spotkanie „młodszego” pokolenia odbyło się w dniu 15.12.2017. Również to spotkanie przebiegło w miłej koleżeńskiej i biesiadnej atmosferze. Z poważniejszych spraw, które udało się ustalić podczas tego wieczoru było powołanie przez aklamację koleżanki Teresy Cichockiej na koordynatora obchodów jubileuszu 70-lecia ZSP w Lublinie.