Mazowiecka Konferencja SRS Ordynacka

W dniu 3 października w Klubie UW Hybrydy odbyła się Mazowiecka Konferencja SRS Ordynacka z udziałem ponad 70 absolwentów i absolwentek uczelni warszawskich zamieszkałych głównie w Warszawie, Siedlcach, Płocku i Pułtusku reprezentujących różne pokolenia organizacji studenckiej. Wśród gości był poseł na Sejm RP Andrzej Rozenek ( RP).

Po przyjęciu sprawozdania ustępującego KW RO pod przewodnictwem Prof. dr hab. Mariusza Łapińskiego ( AM Warszawa ) oraz udzieleniu absolutorium na wniosek OKR pod kierunkiem Jerzego Baranowskiego (PW), odbyła się dyskusja programowa nad wystąpieniem Włodka Czarzastego, propozycjami programowymi Jana K. Mazurkiewicza i Jana Hermana.

Konferencja wybrała 30 delegatek i delegatów na VI Kongres ( wśród nich m.in Józefa Oleksego i Ryszarda Kalisza ), nowy Komitet Wykonawczy i Komisję Rewizyjną oraz nowego przewodniczącego RO Sergiusza Najara ( UW ) . Konferencja zakończyła się wysłuchaniem propozycji programowych nowego przewodniczącego i przyjęciem zaleceń programowych dla Komisji Programowej Kongresu.

Sergiusz Najar