Międzynarodowy Dzień Studenta w Hybrydach

Kto jeszcze pamięta o tym dniu?
Okazuje się, że kultywującymi tradycję Międzynarodowego Dnia Studenta są jedynie byli działacze ZSP/SZSP/ZSP skupieni wokół Stowarzyszenia Ordynacka i Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego.
W piątek 17 listopada w stołecznych Hybrydach zebrał się pokaźny tłumek na corocznym jesiennym ogólnopolskim, spotkaniu Stowarzyszenia Ordynacka. Towarzyskie spotkanie poprzedziła Rada Naczelna Stowarzyszenia – około 50-osobowe ciało uchwałodawcze „Ordynackiej”, skupiające władze centralne oraz przedstawicieli 16 Rad Okręgowych z największych, „tradycyjnych” ośrodków akademickich kraju. Podjęto uchwałę podsumowującą wynik i efekt kampanii wyborczej do wyborów parlamentarnych 15 października. W trakcie dyskusji nad Uchwałą padały głosy o potrzebie aktywizacji wokół odbudowy porządku prawnego, ale i o możliwościach włączenia się w sektorowe problemy polskiej gospodarki. Szczególne miejsce zajął temat budownictwa mieszkaniowego, który jest jednym z wiodących tematów lewicy w Polsce. Samorzutnie zawiązała się grupa osób, które na co dzień funkcjonują w tym obszarze. Ich doświadczenie i aktywność może być cennym wkładem w tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa czynszowego oraz w rozwiązywanie problemów przed jakimi stoi „mieszkaniówka” w realizacji zielonego ładu gospodarki. W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący Stowarzyszenia – Darek Wieczorek, zapowiedział na maj zwołanie Kongresu Programowego Ordynackiej.
Kwadrans po 17.00 rozpoczęła się część oficjalna spotkania, które zaszczycili obecnością byli przewodniczący Ordynackiej – Włodek Czarzasty i Krzysztof Szamałek, ale także spore grono byłych Przewodniczących studenckiej organizacji z lat minionych. Nieobecność właściciela legitymacji nr 1 – Aleksandra Kwaśniewskiego usprawiedliwiono jego rekonwalescencją.
Krzysztof Szamałek, występując w roli Przewodniczącego Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, zapowiedział tworzenie elektronicznego archiwum zapisów dźwiękowych utrwalających wspomnienia byłych działaczy ruchu studenckiego, ale także artystów, którzy debiutowali w obszarze klubów i kultury studenckiej.
Oczywiście kulminacją spotkania było wystąpienie Włodzimierza Czarzastego Wicemarszałka Sejmu oraz uzupełniający głos członka grupy negocjacyjnej koalicji partii demokratycznych, które przejmują władzę w Państwie – Darka Wieczorka. Wicemarszałek przypomniał, że Ordynacka uczestniczyła w porozumieniu lewicowym w wyborach parlamentarnych, a członkowie Ordynackiej włączyli się w organizację wyborów jako Członkowie Komisji Wyborczych, Mężowie Zaufania i Społeczni Obserwatorzy Wyborów. Czarzasty zaapelował o podtrzymanie tej aktywizacji środowiska ordynackiej. Nie brak bowiem w Ordynackiej specjalistów i doświadczonych osób związanych z różnymi sektorami życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego. Jakkolwiek górnolotnie i kabotyńsko by to nie brzmiało – oczywistym jest wykorzystanie potencjału jaki reprezentuje środowisko Ordynackiej w idącym czasie zmian, bowiem zasoby kadrowe koalicji demokratycznej mają spore luki.
Oczywiście clou wieczoru to część towarzyska. Akurat temu towarzystwu, mimo upływu lat, nie brakuje nigdy ochoty do wspólnej realizacji koncepcji „ławy piwnej”.