Monograficzna praca naukowa o ZSP w latach 1950-73

Studencka organizacja społeczno-zawodowa zrzeszająca studentów w pierwszym, 23-letnim okresie jej trwania doczekała się poważnej monografii naukowej Ryszarda Stemplowskiego pt.”Zrzeszenie Studentów Polskich w socjalizmie państwowym 1950-1973″. Jest to publikacja potrzebna nie tylko dla środowiska byłych działaczy ZSP, ale i dla tysięcy członków tej organizacji. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie nie tylko przyczynkiem do zrozumienia historycznych faktów z historii PRL-u, ale także pozwoli zrozumieć fenomen jedynej samorządnej i demokratycznej organizacji studenckiej w całym „bloku wschodnim”.

Jest to również zachęta do opisania kolejnych okresów tej organizacji – 1973-82 oraz 1982-89, a więc czasu istnienia Socjalistycznego Związku Studentów Polskich oraz czasu „nowego” Zrzeszenia Studentów Polskich. Były to kolejne wcielenia tej samej idei – podmiotowości politycznej środowiska młodej inteligencji.

UWAGA! Zamówienia mailowe na książkę kierowane bezpośrednio
do Wydawnictwa Naukowego „Scholar” – www.scholar.com.pl
będą korzystały z 20% rabatu na hasło: Ordynacka.