Nadzwyczajne Walne Zebranie Mazowieckiej Ordynackiej

Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej Okręgu Mazowieckiego Stowarzyszenia Ordynacka zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu Mazowieckiego Stowarzyszenia Ordynacka 16.12.14 /wtorek/ – 17.30 /1 termin/ i 18.00 /2 termin/ w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Okręgowej i Członka Komitetu Wykonawczego

Zebranie odbędzie się w Lucid Club & Restaurant w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179 /budynek CH Blue City – wjazd windą panoramiczną na IVp./

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zebrania przez Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej Okręgu Mazowieckiego
2. Ustalenie ilości Członków i wybór Prezydium Zebrania
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
5. Przedstawienie Uchwały Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej Okręgu Mazowieckiego z 19 listopada 2014 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Okręgu Mazowieckiego Stowarzyszenia ORDYNACKA
6. Przedstawienie komunikatów dotyczących ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz informacji o prawomocności obrad i zasadach przeprowadzenia wyborów
7. Wybór Przewodniczącego Rady Okręgowej
8. Wybór Członka Komitetu Wykonawczego
9. Ogłoszenie wyników wyborów
10. Zamknięcie Zebrania