Wrocław, dn. 29.11.2018 (czwartek), godz. 18.00, ul. Kołłątaja 31 Czym może być dziś dla lewicy w Polsce PAŹDZIERNIK ’56 listopadowe Społeczne Forum Wymiany Myśli

Magia Października 1956 roku gdzieś uleciała tak jak wszystko co, nie tylko w Polsce, uznawane jest za lewicowe, kojarzone z lewicą, z wartościami przez nią wyznawanymi. Czy przyczyną jest to na co zwracał uwagę Jose Saramago, portugalski pisarz, literat, noblista, do końca swych dni zdecydowany człowiek lewicy: „lewica to ruch który w przeszłości reprezentował jedne z największych nadziei ludzkości, ale z czasem stracił rolę jaką dotąd odgrywał gdyż sprzedał się prawicy”.
Na te tematy (i nie tylko) chcemy zwrócić uwagę w ramach listopadowego spotkania we Wrocławiu. Gościem specjalnym i jednym z panelistów debaty o Październiku’56 będzie z-ca Red. Nacz. „Przeglądu” Paweł Dybicz – autor książki na temat Października’56.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udział w tej debacie i aktywnym uczestnictwie w dyskusji po wystąpieniach panelistów. Uważamy, iż przypominanie takich właśnie epizodów z historii polskiej lewicy jest jedną z dróg do odzyskiwania przez nią wiarygodności i społecznego poparcia.