SRS „Ordynacka” o oświacie i edukacji rozmawiała w Sopocie

Z inicjatywy Andrzeja Różańskiego dnia 21 czerwca 2011 roku w Sopocie pomorska organizacja SRS „Ordynacka” zorganizowała seminarium pod tytułem „Edukacja dziś i jutro”. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli uczelni wyższych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, pomorskich samorządów oraz członków SRS „Ordynacka”. Wystąpienia wprowadzające wygłosili Franciszek Potulski (b. wiceminister edukacji narodowej) oraz Elżbieta Markowska (prezes pomorskiego ZNP), koordynatorem projektu był dr Tomasz Bojar – Fijałkowski.

Spotkanie podzielone było na trzy panele dotyczące: relacji szkoła – uczeń oraz programów nauczania; kwestii pracowników oświaty; szkolnictwa wyższego. Z uwagi na duże zainteresowanie, w zaplanowanym czasie, udało się zrealizować jedynie dwa pierwsze panele. Tym samym kwestie szkolnictwa wyższego podjęte będą na kolejnym spotkaniu, planowanym na okres bliższy rozpoczęciu roku akademickiego 2011/2012.
Obszerne materiały i zapis dyskusji posłuży pomorskiej SRS „Ordynacka” do wydania broszury informacyjnej, którą zapowiedział lider pomorskiego środowiska Andrzej Różański. Wydawnictwo to obejmie także wyniki badania ankietowego dotyczącego oceny pomorskich szkół wyższych przeprowadzonego na próbie 500 uczniów przez dr Tomasza Bojar – Fijałkowskiego i Jarosława Szczukowskiego.
Spotkanie, które spotkało się z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów, wpisuje się w szeroką dyskusję o przyszłości i modernizacji Polski we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, jaką Polakom proponuje SRS „Ordynacka”.