Uchwała Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego z dnia 2019-04-05

Rada Naczelna Stowarzyszenia ORDYNACKA z satysfakcją wita decyzje partii opozycyjnych o zawiązaniu Koalicji Europejskiej. Mamy i my w tej decyzji swój skromny udział. Na spotkaniu Ordynackiej w listopadzie ubiegłego roku, w którym udział wzięli m.in. Aleksander Kwaśniewski i przewodniczący SLD, Włodzimierz Czarzasty, Włodzimierz Cimoszewicz przedstawił projekt wspólnych inicjatyw wyborczych bloku partii i środowisk opozycyjnych pod roboczą nazwą „Europa” i „Konstytucja”. Jako zasadniczy powód zawiązania tej inicjatywy została wskazana konieczność przeciwstawienia się antyeuropejskiej i w konsekwencji antypolskiej, bo szkodliwej dla Polski, polityce Zjednoczonej Prawicy. Projekt „Europa” został przyjęty przez jesienne forum Ordynackiej jednomyślnie i z przekonaniem, że jest on najskuteczniejszą metodą do wygrania wyborów do Parlamentu Europejskiego i zapobieżeniu groźby Polexitu. Polexit uważamy za realny i groźny dla naszej ojczyzny scenariusz, który może się zrealizować wbrew głośnym zaprzeczeniom obecnej władzy, jako uboczny skutek wojny, jaką PiS wypowiedział polskiej konstytucji i wymiarowi sprawiedliwości.
Rada Naczelna Stowarzyszenia ORDYNACKA wzywa kierownictwo Koalicji Europejskiej do podjęcia praktycznych kroków zmierzających do poszerzenia jej formuły o inne demokratyczne partie, stowarzyszenia i środowiska i zwrócenie się do Polek i Polaków z konkretnym, atrakcyjnym programem wyborczym. Program ten musi skoncentrować uwagę wyborców na wspólnych wątkach; nie może być jedynie zlepkiem programów partyjnych, często wzajemnie się wykluczających.
Listy wyborcze, na których ważne miejsca zajmują ludzie nam bliscy, tacy jak Marek Balt, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Bogusław Liberadzki, Ireneusz Sitarski są ustalone. Czas na prawdziwą kampanię!