Udział w Kongresie Lewicy

Komitet Wykonawczy Ordynackiej w drodze konsultacji telefonicznych Przewodniczącego Zarządu postanowił jednogłośnie o przyjęciu zaproszenia do udziału w czerwcowym Kongresie Lewicy, o wydelegowaniu Wiceprzewodniczącego Zarządu Sergiusz Najara do kontaktów roboczych z Organizatorami oraz o przedstawieniu na Kongresie dorobku programowego Ordynackiej, szczególnie w zakresie spraw obywatelskich, gospodarczych, europejskich, ustrojowych i akademickich.