W Katowicach sformułowano postulaty wobec Rządu RP w sprawie pomocy dla uchodźców

KW SRO Ordynacka

W dniu 28 marca, w Katowicach w lokalu Lewicy, odbyło się wiosenne spotkanie otwarte Komitetu Wykonawczego Sląskiej Rady Okręgowej. Odbyło się ciekawe spotkanie przy obiecującej frekwencji jak na pierwsze po zmianie obostrzeń Covidowych. Na spotkaniu obecny był wice Prezydent Katowic, nasz kolega, Jurek Woźniak, który zrelacjonował zaangażowanie samorządu miejskiego w pomoc dla ukraińskich uchodźców. W dyskusji dzielono się informacjami z innych śląskich i zagłębiowskich miast i miejscowości. Wielu spośród koleżanek i kolegów okazało się intensywnie zaangażowanych w tę pomoc, we własnych zakresach i miejscach. Wszyscy zauważali niedostateczne zaangażowanie instytucji i administracji rządowej, wobec intensywności działań samorządów. Dzięki wielobarwności środowiska śląskiego Ordynackiej poruszono w dyskusji również aspekt uchodźców innych niż ukraińscy.
Spotkanie sformułowało potrzebę zredagowania komunikatu odnotowującego postulaty adresowane do Rządu RP w temacie pomocy dla uchodźców.

Koleżanki i Koledzy,

Śląska Ordynacka obserwuje rozwój sytuacji przyjmowania przez Polskę ukraińskich uchodźców wojennych. Główny ciężar przyjęli na siebie obywatele i samorządy. Rząd nie staje na wysokości zadania. Uważamy że niezbędne są następujące natychmiastowe działania rządowe:

  1. Przekazanie niezbędnych kwot samorządom na realizowanie lokalnych programów pomocy społecznej, zatrudnienia i innych związanych z integracją z lokalnymi społecznościami.
  2. Przekazanie niezbędnych kwot pozwalających na normalną pracę żłobków, przedszkoli i szkół oraz realizowanie w nich programów zapewniających pełne świadczenia także dzieciom uchodźców wraz z finansowaniem dla nich.
  3. Podanie przez Rząd Polski społeczeństwu pełnej informacji jakie i na co poniósł nakłady w zakresie pomocy uchodźcom, jakie kwoty na ten cel przekazał samorządom oraz organizacjom pozarządowym zaangażowanym w działania pomocowe. Oczekujemy pełnej transparentności w tym zakresie.
  4. Analiza i wdrożenie rozwiązań edukacyjnych uwzględniających kwestie językowe. Przyspieszenie realizacji procedur nostryfikacji dyplomów i innych uprawnień uchodźców.
  5. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej skierowanej do Polaków a dotyczącej zrozumienia sytuacji uchodźców mającej na celu eliminowanie aktów wrogości.
  6. Oczekujemy zaprzestania dwulicowości rządu polskiego zabraniającego działań pomocowych wobec uchodźców próbujących w naszym kraju znaleźć wolność, a którzy próbowali się do niego dostać z innych państw niż Ukraina. Rząd powinien opracować długoterminowy program pomocy uchodźcom wojennym i integracji ich ze społeczeństwem Polski, aby wyeliminować zjawiska ich segregacji ze względu na kraj wyjścia, kulturę czy kolor skóry.

Stowarzyszenie Ordynacka dziękuje wszystkim za podjęte wysiłki, przekazane dary, środki pieniężne, za poświęcenie swego czasu i wszelkie inne działania mające na celu zapewnienie uchodźcom bezpieczeństwa i zorganizowanie sobie nowego życie na uchodźstwie. Członkowie Śląskiej Ordynackiej uczestniczą w tej pomocy.

Przewodniczący Śląskiego Komitetu Wykonawczego
Stowarzyszenia Ordynacka
Andrzej Zając