Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ordynacka Okręgu Szczecińskiego

W dniu 18.10.2013 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ordynacka Okręgu Szczecińskiego. Na zebraniu wybrano nowe władze (skład w zakładce władze na stronie www.ordynacka.pomorzezachodnie.pl )
Przewodniczącym został ponownie kol. Antoni Gwarek.

Gośćmi byli: Przewodniczący Stowarzyszenia kol. Włodzimierz Czarzasty oraz europoseł kol. Bogusław Liberadzki.

Po dyskusji przyjęto Uchwałe programową którą publikujemy poniżej:

Uchwała
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ordynacka Okręgu Szczecińskiego

My, członkowie Stowarzyszenia Ordynacka w obliczu wyzwań jakie stają przed Polakami, w dążeniu do zaspokojenia ambicji pokoleń, którym przyszło żyć w dzisiejszej Polsce, z pełnym poszanowaniem pluralizmu światopoglądowego, oraz humanistycznych wartości nowoczesnego, europejskiego społeczeństwa, stawiamy naszą wiedzę, doświadczenie i umiejętności do dyspozycji naszego kraju.

Dynamiczne zależności polityczne i ekonomiczne, konieczność budowy równoprawnej pozycji Polski w relacjach międzynarodowych, a także konieczność doskonalenia własnej struktury wewnętrznej wymaga uruchomienia całego potencjału intelektualnego, wzajemnej lojalności i sprawności organizacyjnej. To zawsze były Nasze największe atuty.

Dzisiaj podjęcie tego wyzwania nie jest już szansą, czy też opcją, dzisiaj to nasz obowiązek. Dlatego My, członkowie Stowarzyszenia Ordynacka zachęcamy tych, którym bliskie jest dobro naszego społeczeństwa do podjęcia działań integrujących wszystkie środowiska, do stawienia czoła bieżącym wyzwaniom.
Cieszy nas aktywność naszych Koleżanek i Kolegów w różnych partiach i ruchach politycznych. Będziemy popierać ich działania mające na celu dążenie do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorczości gospodarczej, a także polityki regionalnej oraz budowy nowoczesnej Polski w Europie.

Przynależność do różnych partii i różne koncepcje funkcjonowania w życiu politycznym mogą nas różnić, ale nie mogą nas dzielić.
Apelujemy do naszych Kolegów, będących dziś liderami innych środowisk politycznych aby w swojej działalności szukali elementów integrujących środowisko w celu skutecznego realizowania ponad partykularnych celów oraz unikania języka wzajemnej agresji .

Naszymi wyzwaniami są kryzys gospodarczy, niepewność bezpieczeństwa socjalnego na przyszłość, bezrobocie – szczególnie w grupie nowych absolwentów uczelni i szkół, deprecjacja polskiego szkolnictwa wyższego, próby ograniczania wpływu obywateli na Państwo.

Stowarzyszyliśmy się związani wspomnieniami wspólnej aktywności w ruchu studenckim. Działalności na rzecz nauki, kultury studenckiej, turystyki, pracy, wydawnictw, działalności samopomocowej.

Dziś zgłaszamy nasz akces nie tylko do uczestnictwa, ale także do ponoszenia odpowiedzialności za działania podejmowane z naszym udziałem .
Jako Okręg Szczeciński będziemy w rozpoczynanej kadencji realizować nasze tradycyjne aktywności.
We współpracy z Wyższymi Uczelniami naszego regionu będziemy organizować spotkania z nietuzinkowymi postaciami polityki, gospodarki, nauki i kultury włączając w to studentów naszych Uczelni.
Odbędziemy cykl tradycyjnych, spotkań naszych Członków zapraszając na nie Kolegów z Władz Naczelnych Stowarzyszenia.
Będziemy spotykać się co roku w Międzywodziu zachęcając do uczestnictwa w tym święcie Koleżanki i Kolegów sympatyzujących ze Stowarzyszeniem oraz Koleżanki i Kolegów z innych środowisk Ordynackiej w Kraju.

Koleżanki i Koledzy, teraz jest czas na nas, bo bez nas – nie będzie ani czasu ani za nas nikt tego nie zrobi.