Walne Zebranie Okręgowe Członków SRS „ORDYNACKA” w Gdańsku

Podczas Walnego Zebrania Okręgowego SRS „ORDYNACKA” w Gdańsku, jakie dnia 16.10.2013 odbyło się w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN, dokonano następujących czynności formalnych i wyborów:

  • Przewodniczący RO i KW wraz z KW otrzymali, na wniosek KR, absolutorium za pracę w kadencji 2010-2013 w głosowaniu jawnym.
  • Na funkcję Przewodniczącego RO i KW wybrany został ponownie Andrzej Różański.
  • W skład Komitetu Wykonawczego wybrani zostali: Marzena Dobrowolska, dr Tomasz Bojar-Fijałkowski, dr Zbigniew Jasiewicz, Franciszek Potulski i Jarosław Szczukowski.
  • Do Rady Okręgowej wybrani zostali: dr Iwona Sitkiewicz-Icha, Eugeniusz Głogowski, Edward Gwóźdź, Marek Lubowicki, Tomasz Knap i Tadeusz Tuleta.
  • Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Piotr Hinc, Zdzisław Koszlak i Mieczysław Niewczas.
  • Delegatami na VI Zwyczajny Kongres SRS „ORDYNACKA” wybrani zostali: Edward Gwóźdź, Ludwik Klinkosz, Donat Paliszewski i Franciszek Potulski.

W zebraniu, oprócz członków, uczestniczyli także przedstawiciele środowisk naukowych, gospodarczych i mediów Pomorza. W dyskusji na temat wczesnej edukacji aktywnie uczestniczyli m.in. Franciszek Potulski i prezes pomorskiego ZNP Elżbieta Markowska.

Ważnym elementem spotkania było wystąpienie szefa „Ordynackiej” Włodzimierza Czarzastego, w którym dokonał on przeglądu działalności środowisk oraz wskazał najważniejsze cele, jakie widzi przed stowarzyszeniem. Pośród tych na szczególną uwagę zasługuje obrona dotychczasowych zdobyczy naszej młodej demokracji, a coraz częściej kwestionowanych w życiu publicznym, jak: tolerancja, różnorodność czy integracja europejska.

Tomasz Bojar-Fijałkowski