Walne Zgromadzenie w Szczecinie

Walne w Szczecinie

W dniu 17 lutego w Szczecinie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia środowiska szczecińskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad trzydzieści osób. Podsumowano mijającą kadencję z uwzględnieniem czasu pandemii, pozytywnie oceniono coroczne, tradycyjne spotkania w Międzywodziu, zapowiadając ich kontynuację. Zapowiedziano większą aktywność.

Wybrano nowy Komitet Wykonawczy na czele którego stanął Jarek Markiewicz, a sam komitet został radykalnie odmłodzony.