Komitet Wykonawczy

Robert Kwiatkowski Przewodniczący
Edward
Gwóźdź
Jacek Kozłowski
Piotr Michalak
Ireneusz Nalazek
Marek Różycki
Zbigniew Stąsiek
Stefan Sterc
Jerzy Woźniak