17 listopada – ogólnopolskie spotkanie w „Hybrydach”

Hybrydy

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Ordynacka po wyborach parlamentarnych podsumowano uczestnictwo członków Stowarzyszenia w przygotowaniach i przebiegu wyborów do Sejmu i Senatu. Duża liczba członków Stowarzyszenia uczestniczyła w pracach Komisji Wyborczych – część jako członkowie Komisji, a część w procesie społecznego nadzory nad wyborami – jako mężowie zaufania lub rejestrowani społeczni obserwatorzy. Ponieważ kilku członków Stowarzyszenia było na listach Komitetu Wyborczego Nowej Lewicy ich wynik był pochodną rezultatu jakie uzyskało to ugrupowanie.

Komitet Wykonawczy omówił przygotowania do ogólnopolskiego spotkania Ordynackiej

Jak co roku, Stowarzyszenie Ordynacka zrzeszające byłych działaczy ruchu studenckiego, organizuje ogólnopolskie spotkanie jesienne. Rokrocznie jest ono umiejscowione w kalendarzu w sąsiedztwie Międzynarodowego Dnia Studenta. Rocznica ta upamiętnia krwawo stłumioną przez nazistów demonstrację studentów w Pradze w 1939 roku.
 Spotkanie w stołecznym klubie studenckim UW „Hybrydy” ma jak zwykle charakter otwarty, a rozpocznie się o godzinie 17.oo. Przed spotkaniem towarzyskim, odbędzie się zebranie Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka.