Zgodnie z §28, pkt.1 Statutu, Zarząd zwołał Radę Naczelną na 27 kwietnia o godz. 15.00 w klubie Hybrydy

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ordynacka
które odbyło 4.04.2018 w Poznaniu

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
Jacek Kozłowski, Wojciech Kurdziel, Piotr Michalak, Marek Różycki, Stefan Sterc.
Członkowie Zarządu zaprosili na spotkanie Małgorzatę Kurpiewską – Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
W rozpoczęciu spotkania Zarządu uczestniczył Krzysztof Statkiewicz – Przewodniczący Rady Okręgowej w Poznaniu
Po wcześniejszych konsultacjach, Zarząd zaprosił na swoje posiedzenie kol. Roberta Kwiatkowskiego.
Zarząd przyjął do wiadomości złożoną pisemnie rezygnację Mariana Kubalicy z funkcji Przewodniczącego Stowarzyszenia, postanawiając postawić sprawę przewodniczenia Stowarzyszeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej.
W trakcie dyskusji poruszano wiele istotnych tematów dotyczących stanu Stowarzyszenia „Ordynacka” (m.in. kierunki aktywności członków i struktur, stan organizacyjno-prawny i finansowy Stowarzyszenia). Omówiono sytuację polityczną w jakiej znajdują się członkowie stowarzyszenia i stan aktywności Stowarzyszenia w jego Okręgach w kontekście zbliżającego się kalendarza wyborczego w Polsce.
Forum rozstrzygającym o objęciu stanowiska Przewodniczącego, zgodnie z §27, pkt.9 Statutu, będzie najbliższa Rada Naczelna Stowarzyszenia, na której, Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej zgodnie z §30, pkt.3 Statutu, może wnioskować zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia.
Zarząd dokonał oceny aktualnego stanu stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego i finansowego.
Rozmawiano o kierunkach ewentualnych poprawek do statutu. Postanowiono, że należy rozpocząć w Stowarzyszeniu dyskusję nad zmianami w statucie jednocześnie rekomendując Wojciecha Kurdziela jako koordynatora tych działań.
Poruszono sprawę wysokości i sposobu zbierania składek – problem ten postanowiono rozstrzygnąć w trakcie najbliższej Rady Naczelnej, która zgodnie z z §27, pkt.8 Statutu uchwala wysokość składek i sposób ich egzekwowania.
Istotnym tematem dyskusji były nagroda festiwalu FAMA im.M.Redwana, uczestnictwu w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura studencka w okresie PRL” promowanej przez kol. S.Rogowskiego.
Postanowiono do dnia 27.04.2018 roku dokonać szczegółowej oceny stanu fundacji Bratnia Pomoc, celem jej jak najszybszej reaktywacji.
Zgodnie z §31, pkt.1 Zarząd zwołał Komitet Wykonawczy RN na 27 kwietnia o godz. 13.00 w klubie „Hybrydy” w Warszawie.
Zgodnie z §28, pkt.1 Zarząd zwołał Radę Naczelną na 27 kwietnia o godz. 15.00 w klubie Hybrydy w Warszawie. Zarząd zaproponował by posiedzenie RN było poświęcona sprawom organizacyjnym (w tym powołaniu Przewodniczącego) oraz w części merytorycznej – zbliżającym się wyborom samorządowym.