Zmiany w Śląskiej Radzie Okręgowej Stowarzyszenia Ordynacka

W dniu 13 grudnia w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiej Rady Okręgowej Stowarzyszenia Ordynacka. Spotkanie miało charakter zebrania informacyjnego, ale również charakter wyborczy.

Andrzej Zając

Po kilkunastu latach przewodniczenia Śląskiej Radzie Okręgowej Stowarzyszenia Ordynacka, jej wieloletni Przewodniczący Jerzy Woźniak złożył rezygnację i podziękował koleżankom i kolegom za lata współpracy i przyjaźni realizowanych w Stowarzyszeniu. Nie było to dla koleżeństwa zaskoczeniem, gdyż Jurek od ponad roku jest V-ce Prezydentem Katowic, a także jest mocno zaangażowany, nie bez pomocy koleżanek i kolegów ze śląskiej Ordynackiej, w budowę Nowej Lewicy w Katowicach i w regionie.

Na funkcję Przewodniczącego Śląskiej Rady Okręgowej został wybrany Andrzej Zając (na fotografii), były przewodniczący Śląskiej Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich z początków lat 80-tych. Ustępujący Przewodniczący życzył Andrzejowi owocnego i satysfakcjonującego liderowania, a nam wszystkim – członkom śląskiej Ordynackiej – zadowolenia z nowego przywództwa.