ZSP – SZSP – ZSP. Przemiana czy przepoczwarzenie.

W 6 numerze „Polityki” z 2022 roku ukazał się artykuł o epoce Gierka. Lapsus linguae szacownego tygodnika opinii dotyczył podpisu pod fotografią z Akcji Chełm z mylącym nazwę organizacji studenckiej prowadzącej to przedsięwzięcie. Nasz kolega Marek Kaliciński z Zagłębia zareagował – napisał do „Polityki” prostując podpis pod fotografią z Gierkiem w Chełmie, gdyż ZSP już w czasach Akcji Chełm od kilku lat nie istniało, a nowa nazwa brzmiała Socjalistyczny Związek Studentów Polskich.

Dziękujemy wszyscy my – z tym znaczkiem związani.

Powinniśmy pilnować naszej historii. Aczkolwiek odczarowania wymaga tez 9-cio letni „epizod” kompromisu „wadzy” studenckiej z partyjną – kiedy to w 1973 na kongresie „zjednoczeniowym” (ZMS-u i ZMW z ZSP-sic!) dodano eS- do ZSP i wszystkim organizacjom młodzieżowym wpompowano sporą porcję socjalizmu.
Czy przez to przyzwolenie udało się uniknąć groźby unicestwienia, a zachować podstawowe wartości bratniackie i zrzeszeniowe w kulturze, turystyce i innych dziedzinach aktywności studenckiej w zamian za te ustępstwa? To pytanie snuło się jak niezdrowa mgła przez wspomniane 9 lat miedzy krzesłami seminariów, kongresów, między wierszami ITD, Studenta , Sztandaru Młodych; w strofach piosenek rajdowych i występach kabaretów. Znaczy, że było to ważne!

Czy trwa spór o interpretację zmiany ZSP w SZSP w 1973…

Dyskusja gdzieś ciągle trwa. Tli się, czasem jarzy, czasem płonie przy ogniskach weteranów w górach czy na Mazurach czy w penthausach warszawskich inteligentów albo piwnych barach Śląska i Lublina.…
Zdania są podzielone. Racje trykają się z racjami i relacjami. Brzęk niesie się po rzece czasu…
Osobiście jako student Politechniki Śląskiej w 1973 roku, od niedawna wówczas członek i działacz ZSP, miałem żal o to podlizywanie się „wadzy” i o tę zmianę nazwy na SZSP, bo dopiero co urwałem się z ZMS – szkolnego SLTZN w Katowicach, a tu znowu to -eS.
Żal nie znaczył jednak poczucia jakiejś wielkiej krzywdy, pognębienia czy prześladowania…Wielu moich zwłaszcza starszych kolegów odeszło wszakże głośniej lub ciszej z działalności nie przyjmując tej zmiany mentalnie. Jak wspomniałem byli ze starszych lat – skończyli studia i poszli w świat dorosłych. Najczęściej wrócili ze sztandarami Solidarności…
Kiedy potem po latach już dobrze znałem się z Gienkiem Mielcarkiem – pierwszym Prezesem SZSP, Staszkiem Gabrielskim, Jurkiem Kaminskim, Zbyszkiem Sawickim, Jankiem Cisowskim, Wieśkiem Klimczakiem , Jurkiem Kwiatkiem czy innymi celebrytami ruchu studenckiego i zadawałem nieagresywne pytania – opowieść była polityczna i kraszona „złem koniecznym”. Wiele argumentów i okoliczności tej trudnej sytuacji mi wyjaśniali także mniej zadowoleni ze zmian Piotrek Makselon, Jurek Swatoń i inni niżsi stopniem – uczestnicy tego wydarzenia.
Nie próbuję tu tego zdarzenia ani zjawiska zdefiniować, ale należy pamiętać, że „przebudowa” tzw. ruchu młodzieżowego w PRL-u w którym żyliśmy, nie dotyczyła tylko Zrzeszenia Studentów Polskich, ale wszystkich organizacji. To Nowe co nadeszło z Gierkiem potrzebowało nowej karmy do wewnątrz i na zewnątrz…
Czułem co ma wybrzmieć, ale jakoś brakowało mi chyba wiary. Uczciwie tez muszę przyznać, że i woli walki o tą literkę – to też mi chyba wówczas nie wystarczało. Wtedy to nie był main stream życia studenckiego środowiska.
Z czasem poznałem wszystkich ważnych Architektów tego pokłonu. Spotykamy się do dziś przy różnych okazjach z jeszcze żyjącymi kreatorami, ale już nie poruszamy raczej tego tematu bo to przelewanie z pustego w próżne. Klepsydra została odwrócona. Płynie nowy czas. Jak pisał Asnyk: „…trzeba z żywymi naprzód iść …”.

Dlatego używam sformułowania EPIZOD

W 77-letniej historii powojennego ruchu studenckiego, którego podwaliny w Bratniaku w Krakowie, na UJ- cie, tworzył jeszcze mój ojciec – ten epizod właśnie chyba nie ma już dziś większego znaczenia.
Jeśli ten epizod pomógł – co jest bardzo prawdopodobne – przetrwać kontrowersyjnym, walczącym teatrom studenckim ze swym rewolucyjnym przekazem , sztuce krzyczącego plakatu (sugestywne zamki błyskawiczne w miejscu ust i oczu), kabaretom trącającym piętami nasze oportunistyczne sumienie, turystyce zagranicznej – dzięki Almaturowi – zasobnej w dewizy, dziennikarzom ITD czy Studenta, zagranicznym stażom i praktykom IAESTE, AIESEC – to prawdopodobnie to poświęcenie i ten pokłon się spłaciło….
Dostałem jeszcze szansę być w Radzie Naczelnej SZSP , która swoją decyzją i planem Kongresu w 1982 przywróciła w efekcie Zrzeszenie Studentów Polskich. Wrócił też charakterystyczny znaczek, o który przy sprostowaniu wspomnianego na wstępie Marka Kalicińskiego, umieszczony został na łamach „Polityki”.
Dziękuję „Polityce” i red naczelnemu Jurkowi Baczyńskiemu, za sumienność i że się nie uchylił od opublikowania wizerunku tego znaczka. Dziękuję wszystkim którzy wspomnieli swą młodość z łezką w oku patrząc na ten znaczek. Wiele znaczyl i będzie dla nas znaczył.
Czy Ordynacka udźwignie jego etos i jego misję? Quo vadis Ordynacka dziś?

Fakt – byliśmy młodzi

Ale i fakt, że dużo dobrego robiliśmy pro publico bono czego zniestety polityczno społecznym zaprzeczeniem jest dzisiejszy etos „wadzy”.
Uczestniczyłem we wspomnianej „Akcji Chełm 80” i było to pożegnanie z epoką Gierka i nim jako światłym Przywódcą PRL-u. Miałem zaszczyt uczestniczyć w przygotowywaniu głosu środowiska, który chyba Irek Nawrocki wygłosił w trakcie tej wakacyjnej akcji SZSP w obecności Gierka. Wtedy zrozumieliśmy, że to koniec tej epoki. Wódz odleciał w przestworza samouwielbienia i żalu do mas, nie rozumiejących jego miedzyplanetarnej wizji świata. Wrócilismy z Chełma przygnębieni świadomością zbliżającego się nieuchronnego końca tej drogi po lepsze jutro. ”Pomożecie”- charczało nam w gardłach….

Szersza perspektywa historyczna

Państwa o dojrzalej kulturze politycznej i historycznej nie gumkują prawd historycznych tak ostentacyjnie jak nuworysze i narwani przypadkowi rewolucjoniści. Chińscy Hunwejbini, Kambodżańscy Kmerzy, watażkowie z Bliskiego Wschodu, Afryki, Południowej Ameryki, a teraz Europa Wschodnia. Zmieniamy nazwy ulic zwalamy pomniki, zaorywujemy cmentarze, zmieniamy podręczniki. Wszystko to czynimy z naiwną wiarą idiotów, że jesteśmy wieczni i następcy przez szacunek do naszych dokonań tego samego nie zrobią.
Swój szok przeżyłem w Paryżu w 1974 gdy zobaczyłem metro i sklepy z nazwą Stalingrad, ulice Gagarina i Marksa i pasaż Lenina, nie wspominając o Komunie – wprawdzie paryskiej – ale zawsze…. Dotarło do mnie, że tu gospodaruje mądry naród, który pamięta fakty i szanuje prawdę i historię ku pokrzepieniu serc ale i ku ostrzeganiu przed powtarzaniem błędów.
Mimo że potem trochę to musiałem korygować swój zachwyt o co i raz odkrywane ich problemy historycznych rozrachunków z Holokaustem, zblatowaniem społeczeństwa z okupantami, ich stosunkiem do Algierii i Arabów w ogóle to jednak Francja ma dość czysty przekaz historyczny i klasowy. Wymiar dążenia do prawdy historycznej we Francji jest o niebo większy od polskiego, choć jak wiadomo powszechnie, to my ich uczyliśmy ich jeść widelcem….
Epizod SZSP trwający 9 lat trzeba chyba także rozpatrywać w szerszym kontekście, niż decyzji pojedynczych osób, które w tym uczestniczyły. Trzeba szerszego pola analizy i mapy wiatrów , batymetrii i wejścia choćby na wieże triangulacyjne by ocenić ludzi i ich motywacje: ważne że jesteśmy z powrotem, ważne, że możemy coś zrobić. Możemy – a czy zrobimy, czy zrobiliśmy?
Co zrobiliśmy z naszymi młodzieńczymi wizjami sprawiedliwości społecznej, z demokratycznymi instytucjami i naszą rolą. Czy już jesteśmy za starzy żeby o coś walczyć ? Czy już wolimy ponarzekać przy brzeku szklaneczek i pękających ideałach? Czy już tylko tęsknie popatrzymy w ślad za unoszącymi się kółkami dymu cygarowego…?
Czy wiec warto pamiętać i komu to opisać ?