Polityka prywatności

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej
(zwanych dalej serwisem) – www.ordynacka.pl
  1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu.
  2. Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby:
    • rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić serwis dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
    • umożliwiać automatyczne logowanie do serwisu po wyrażeniu zgody przez użytkownika,
    • tworzyć anonimowe statystyki serwisu.
  3. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów Stowarzyszenia, podlegają ich własnej polityce prywatności. Stowarzyszenie nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są w serwisie.
  4. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.