18 października 2021

Raporty

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej w planowaniu sukcesji firmy rodzinnej

Pod koniec 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U z 2018r. Poz. ). Projekt opracowany został w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (dawniej: Ministerstwo Rozwoju). Jest […]

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) czy klauzula poufności?

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) czy klauzula poufności?

Umowa NDA jest mechanizmem mającym na celu zabezpieczenie przedsiębiorcy przed ujawnieniem informacji, które stanowią dla niego wartość gospodarczą. Umowa może dotyczyć w szczególności kwestii finansowych, sposobu działania przedsiębiorstwa, pomysłów biznesowych, stosowanych rozwiązań, technologii, […]

Podejmowanie uchwał w sposób zdalny lub w trybie pisemnym w spółkach kapitałowych.

Podejmowanie uchwał w sposób zdalny lub w trybie pisemnym w spółkach kapitałowych

Członkowie organów korporacyjnych mogą brać zdalny udział w posiedzeniach spółek kapitałowych (w tym także wykonywać prawo głosu nad podejmowanymi w jego toku uchwałami) z każdego miejsca, w którym się aktualnie znajdują, jeśli tylko połączą się w tym samym czasie […]

List zastawny

List zastawny jako szansa na finansowanie inwestycji

Współcześnie publiczny list zastawny przywrócony polskiemu rynkowi finansowemu z inicjatywy PR Aleksandra Kwaśniewskiego, jest papierem wartościowym określonym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn.: Dz. U. […]