Raporty

Dom mieszkalny Polska

„Dom mieszkalny jako taki nie przysparza wcale dochodu temu, kto w nim mieszka […]. Jeśli zaś dom ma być wynajęty za opłatą, to wówczas, ponieważ sam przez się nie może nic wytworzyć, najemca musi zawsze opłacać czynsz […]

ZGOK

Śmiecia naszego, powszedniego … Problemy polskiej gospodarki odpadowej

Historia śmieci komunalnych Odpady komunalne powstają w miejscach bytowania ludzi. Kiedyś „śmietniska” powstawały samoczynnie w miejscach, których nikt nie ustalał. Często lądowały w rzekach nad którymi bytowali ludzie lub w miejscach, które uznawane były za zbędne, nieistotne, zapomniane. […]

Intel czy polskie firmy?

Poniższy tekst opublikowany został na portalu „Nowy Świat 24” 19 listopada 2023 (śródtytuły od red.). Wskazuje na problem, który nowa koalicja rządowa powinna wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu planów inwestycyjnych i udziału w nich pomocy publicznej asygnowanej […]

Pilne zmiany w prawie – przedawnienie, sądy i sędziowie przysięgli

Przedawnienie a możliwości przerywania i zawieszania biegu terminu prawomocnych orzeczeń W polskim systemie prawnym wiele spraw budzi olbrzymie wątpliwości, ale jedną z nich są wznawiane „w nieskończoność” nakazy zapłaty należności przedawnionych. Chodzi tu o prawomocne orzeczenia (wyroki, nakazy) […]