18 października 2021

Publicystyka

Pomnik Marksa

„U” jak uspołecznienie?

Marksizm, o ile w ogóle jeszcze wywołuje jakieś konkretne skojarzenia w zbiorowej wyobraźni – kojarzy się z ideologią totalnie ujednolicającego uspołecznienia. Komunizm oznacza, że wszyscy będą równi, czyli tacy sami, a różnica między jednostką i wspólnotą ulegnie […]

Miasto przyszłości

FILADELFIA W WARSZAWIE?

Mądrzy marksiści wiedzieli, że ideologia komunizmu musi umrzeć aby zmartwychwstać.

IDEOLOGIA, GŁUPCY!

IDEOLOGIA, GŁUPCY!

Śmierć uchodźców na polskiej granicy jest straszna. Sama w sobie. Ale to także memento polityczne: dla wszystkich stron zimnej wojny domowej. Komu bije dzwon? Pisowcom bije dzwon Wyborcy Kaczyńskiego naiwnie zakładają, że przemoc policyjno-wojskowa ograniczy się […]

O co chodzi z tym Turowem?

O co chodzi z tym Turowem?

Narosło wokół kopalni Turów, jej nowej koncesji oraz obecnego sporu wiele baśni i opowieści, z przewagą baśni, niestety. Polska wojenka w sposób skuteczny wyłączyła w wielu głowach proces samodzielnego myślenia, a zwłaszcza myślenia w kontekście interesów własnego […]