O Nas

Z końcem 2020 roku stało się jasne, że komunikacja wewnątrzorganizacyjna w Stowarzyszeniu Ordynacka zmienia formę. Rozwój i dostępność do mediów społecznościowych przeniosła tę komunikację do nich, a „statyczna” forma strony internetowej www.ordynacka.pl służyła „zaledwie” dokumentowaniu aktywności Stowarzyszenia.

Dlatego, nie zarzucając możliwości komunikowania przekazu Zarządu Stowarzyszenia, otwieramy się na członków i sympatyków Ordynackiej, chcąc pokazywać i archiwizować także aktywność poza Stowarzyszeniem. Mamy ambicję budowy mini-portalu publicystycznego otwartego całkowicie na autorów z kręgu Ordynackiej.