18 października 2021

„U” jak uspołecznienie?

Marksizm, o ile w ogóle jeszcze wywołuje jakieś konkretne skojarzenia w zbiorowej wyobraźni – kojarzy się z ideologią totalnie ujednolicającego uspołecznienia. Komunizm oznacza, że wszyscy będą równi, czyli tacy sami, a różnica między jednostką i wspólnotą ulegnie […]