Piotr Lass

Piotr Lass

W piątek 22 października odszedł na wieczny dyżur profesor Piotr Lass – kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przed laty był Szefem Rady Uczelnianej SZSP gdańskiej Akademii Medycznej. Wspaniały, pełen żarliwej pasji […]

Bronisław Stepień

Bronisław Stępień

Pogrzeb Bronisława Stępnia odbył się 4 września 2021, na Cmentarzu Służewskim w Warszawie. „…Parę chwil temu zmarł Bronek Stępień. Odszedł we śnie, w spokoju, w domu, otoczony miłością najbliższych. 95 lat pracowitego życia. Dobry,piękny człowiek. […]

Śląska Rada Okręgowa Stowarzyszenia Ordynacka

Czy będzie na Śląsku ulica Zrzeszenia Studentów Polskich?

W dniu 18 października w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiej Rady Okręgowej Stowarzyszenia Ordynacka. Spotkanie miało charakter zebrania informacyjnego, odtwarzającego więzi nadszarpnięte okresem ponad rocznej przerwy w kontaktach. Poza wymianą bieżących informacji z „areny” […]

Pierwsze popandemiczne spotkanie krajowe OKHRS

Od 1986 roku działa Ogólnopolska Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego. Rokrocznie organizuje sesje i spotkania poświęcone tematyce historii ruchu studenckiego. 15 października 2021, na godzinę 14:00 Komisja pod nowym przewodnictwem prof. Krzysztofa Szamałka, zaprasza na spotkanie do Pałacu […]