Zastopuj Smog – Inicjatywa Obywatelska

Idąc w ślad za projektem opisanym w artykule „Obywatelska kontrola smogu we Włoszczowie”, chcielibyśmy Was zainspirować do uruchomienia podobnych sieci w Waszych miejscowościach.

Podstawą jest zaopatrzenie swojej posesji w czujnik smogu. Czujnik jakości powietrza działa podobnie jak „indywidualna stacja meteorologiczna” (obejmuje poza danymi związanymi z ilością pyłów także jej wskazania czyli temperaturę, ciśnienie i wilgotności powietrza). Odczyt danych następuje na dedykowanej stronie internetowej poprzez  komputer/laptop, tablet, smartfon.

Urządzenie co 3 minuty dokonuje odczytu stanu jakości powietrza i wysyła je do głównej bazy danych skąd przetworzone dane dają obraz okolicy korelując z danymi innych, najbliższych punktów pomiarowych. Tworzy to „sieć obywatelskiej informacji”, dając raporty o stanie i jakości powietrza w okolicy, miejscowości, aglomeracji, obszaru i całości kraju. Przepływ danych, poprzez swoją dynamikę przetwarzania i tworzenie raportów daje kompetentną informację służącą do dyskusji z władzami samorządowymi nad posunięciami zmierzającymi do zmniejszenia emisji smogu.

System indywidualnego odczytu i informacji zbiorczej prowadzi do samoświadomości obywatelskiej, a poprzez publikację informacji w sieci internetowej, tworzy nacisk na tych współobywateli, którzy są źródłem powstawania zanieczyszczenia powietrza w wymiarze lokalnym.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w artykule – Obywatelska kontrola smogu we Włoszczowie, gdzie Jarek Dragan opisuje historię uruchomienia przez niego sieci czujników w jego rodzinnej miejscowości.

Co należy zrobić (w skrócie)

Wystartowanie lokalnego punktu pomiaru, a dalej sieci czujników, wiąże się z zakupem stacji (koszt 499 zł, wersja zlutowana lub 349 zł – wersja do samodzielnego montażu) oraz podłączeniem jej do darmowego systemu agregacji danych (aqi.eco). Jarek Dragan służy pomocą w uruchomieniu systemu. Kontakt poprzez redakcję.

Bonus promocyjno-informacyjny

Każda instalacja stacji może być uzupełniona o dane właściciela i ewentualnie link do wskazanej strony WWW. Ta opcja umożliwia promocję właściciela w systemie, wśród zainteresowanych stanem jakości powietrza w danej miejscowości, okolicy, mieście. Daje to możliwość potraktowania wydatku jako kosztu promocji i reklamy. Promocja odbywa się przez publikację nazwy i linku do strony firmy. Oferta zdaje się atrakcyjna dla wszelkiego rodzaju miejsc świadczących usługi hotelarskie lub agroturystyczne, ale także dla firm szukających swojego targetu wśród konsumentów szanujących walory czystego powietrza, a szerzej nowego stylu życia uważnego wobec problemów środowiska naturalnego.

Oczywiście można także zrezygnować z publikacji nazwy właściciela i pozostać anonimowym punktem pomiarowym.