Tezy do dyskusji

Narew
TEZY do dyskusji wypracowane na spotkaniu Stowarzyszenia 20 maja 2006 rok zaprezentowanie przez Zbigniewa Kamińskiego (środowisko mazowieckie).

 

W dyskusji zebrano następujące opinie i poglądy członków Stowarzyszenia:

 • postępuje zawłaszczanie Państwa jako całości a także jego pojedynczych struktur,
 • umacniane jest Państwo i administracja ze szkodą dla obywatela,
 • koncepcja Państwa obywatelskiego nie jest realizowana,
 • klasa polityczna wyłaniana jest w procesie negatywnej selekcji,
 • rządzące elity nie zajmują się sprawami ważnymi dla społeczeństwa
 • i wiele innych, które w sumie wywołują wrażenie dyskomfortu obywateli, którzy nie zamierzają emigrować.
  Dlatego też stawiam następujące pytania:

  • czy powyższe odczucia są prawdziwe i jeśli tak to na ile głębokie są
   zasygnalizowane zjawiska?
  • jak w tej sytuacji powinni zachować się obywatele, którzy nie akceptują
   takiego kierunku przemian w naszym kraju?

Mam nadzieję, że zawężenie dyskusji tylko do dwóch obszarów: Państwo i jego elity, uczyni naszą dyskusję racjonalną a jednocześnie wyczerpującą poglądy i przemyślenia uczestników.