IX Kongres za nami. Darek Wieczorek nowym Przewodniczącym

8. Kongres Stowarzyszenia Ordynacka Dariusz Wieczorek

W warszawskich Hybrydach odbył się 20 maja br Kongres Stowarzyszenia Ordynacka. Takiemu wydarzeniu w naszym Stowarzyszeniu zawsze towarzyszą emocje, które koncentrują się wokół politycznej sfery działania. Emocje te dotyczą nie tylko samych członków Stowarzyszenia, ale i szerokich kręgów środowiska byłych działaczy ZSP/SZSP/ZSP, którzy tę wspólna historię mają, chociaż niekoniecznie są członkami Stowarzyszenia. Kongres zgodnie ze statutem odbywa się co 3 lata i oczywiście wybiera władze Stowarzyszenia. Tu też trwały emocje i uzgodnienia, aż do ostatniej chwili w dniu wyborów. Ale wreszcie wszystko się udało.

Kongres podziękował Robertowi Kwiatkowskiemu za dwie kadencje przewodniczenia

Szczególne podziękowania należały się Robertowi za trudny okres braku możliwości bezpośrednich kontaktów w pandemii. Zarząd, któremu przewodził w ostatnich latach uporządkował sprawę składek, dzięki którym następuje najprostsza weryfikacja członkostwa w Stowarzyszeniu, przeprowadził zasadniczą zmiany w statucie, a także wdrożył praktykę elektronicznej komunikacji. W tej ostatniej kwestii ciągle jeszcze wiele jest do zrobienia.
Specyfiką Stowarzyszenia jest uczestniczenie w nim przez struktury Rad Okręgowych, gdzie winna koncentrować się aktywność. Mimo pandemii, Stowarzyszenie przetrwało ten okres i dziś stanowi uporządkowaną formułę działającą w oparciu o 17 Rad Okręgowych w największych ośrodkach akademickich.

Kongres wybrał nowe władze Stowarzyszenia Ordynacka

Podstawowym celem najwyższego organu statutowego w Stowarzyszeniu jest udzielenie absolutoriów ustępującym władzom i wybór nowych. Tak też się stało i ustępujący Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej wraz z jego Przewodniczącym oraz Komisja Rewizyjna i Naczelny Sąd Koleżeński uzyskały absolutoria jednogłośnie.
Nowym Przewodniczącym został Dariusz Wieczorek, jednoznacznie kojarzony z Nową Lewicą, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Klubu Parlamentarnego Lewica Razem. W prowadzeniu spraw Stowarzyszenia pomoże mu 10-osobowy Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej (skład podajemy na stronie www.ordynacka.pl, w zakładce Władze Stowarzyszenia).
Kongres jest władny dokonywać zmiany w statucie Stowarzyszenia. Potrzeba udoskonalenie zapisów statutowych została zasygnalizowana zarówno przez Główną Komisję Rewizyjną jak i postulowana przez ustępujący Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej. Zmiany te powinny być jednak wprowadzane rozważnie. Ostatnie znacznie odchudziły statut, dostosowując jego treść do rzeczywistości Stowarzyszenia. Rzeczywistość ma jednak to do siebie, ze zmienia się szybciej, niż dokumenty ją opisujące. Tak więc wybrany KWRN zadeklarował podjęcie prac nad nowymi zapisami statutowymi i zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu, który tymi zmianami się zajmie, wiosną 2024 roku.

Stowarzyszenie potwierdziło swój charakter polityczny pozycjonujący je na lewicy

Kongres Ordynackiej uchwalił wsparcie dla wszystkich wywodzących się ze środowiska byłych działaczy SZSP i ZSP, którzy będą korzystać z biernego prawa wyborczego w ugrupowaniach opozycji demokratycznej. Jednak w tej samej uchwale udzielił akceptacji nowo wybranemu Komitetowi Wykonawczemu Rady Naczelnej na porozumienie z komitetem wyborczym Nowej Lewicy w sprawie uczestnictwa Ordynackiej w wyborach parlamentarnych. Kongres zaapelował do członków i sympatyków Ordynackiej o aktywne uczestnictwo w najbliższych wyborach oraz uczestniczenie w komisjach wyborczych i ruchu kontroli wyborów.
Odwieczna dyskusja na temat charakteru Stowarzyszenia Ordynacka nie wzbudzała już emocji na Kongresie. Praktyka ukształtowała środowisko wokół dwóch ośrodków – w samym Stowarzyszeniu jego członkowie mają pole do działań politycznych, zaś wątek sentymentalno-wspominkowy koncentruje się w działaniu fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego.

Działania Czarnka demolujące polską edukację i szkolnictwo wyższe zostały potępione

Kongres przyjął uchwałę jednoznacznie komentującą działania profesora KUL, pełniącego obowiązki Ministra Edukacji i Nauki. Za szczególnie niebezpieczne i nielegalne uznano zawłaszczanie polityczne uzależniające strumień publicznego finansowania szkolnictwa i nauki. Edukacja, nauka, wdrożenia innowacyjne nie mogą być ordynarnym łupem politycznym.
Koncentrowanie się na problemach szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji postawił jako główny cel Stowarzyszenia Dariusz Wieczorek wybrany na Kongresie na Przewodniczącego. Przeniesienie akcentu na tę problematykę dałoby nową szansę rozwojową Stowarzyszeniu. Skierowanie działań Stowarzyszenia do współczesnego środowiska akademickiego, środowiska kultury, ale też i biznesu i jego otoczenia zajmującego się wdrażaniem nowych technologii byłoby naturalną aktywnością Ordynackiej.
W tradycji akademickiej, którą Ordynacka kultywuje jest otwartość, tolerancja, samorządność. Demokracja i obrona wartości społeczeństwa obywatelskiego pozostaje istotą Stowarzyszenia Ordynacka.

Gośćmi Kongresu byli Kwaśniewski i Czarzasty

Kongres zaszczycił swoja obecnością Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP, członek Ordynackiej z legitymacją nr1. Dla wielu członków Stowarzyszenia to dawny kolega z ZSP i SZSP, wielu współpracowało z Kwaśniewskim i wspomagało go w jego karierze politycznej. Dla wszystkich w Ordynackiej pozostaje niekwestionowanym liderem.
W podobnej roli, acz w bardziej aktualnej i aktywnej wystąpił drugi gość Kongresu – Włodzimierz Czarzasty – obecny lider Nowej Lewicy, były, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka. Dla uczestników Kongresu i członków Ordynackiej Włodek to również kolega z czasów studenckiej działalności, później Stowarzyszenia Ordynacka, ale dziś z tej samej partii politycznej. Bowiem wielu działaczy Ordynackiej zaangażowało się w proces tworzenia Nowej Lewicy.
W podwójnej roli gościa był obecny na Kongresie prof. Krzysztof Szamałek – kiedyś przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka – obecnie Prezes fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego.