Lewy Alfabet

Krzyk

SZALEŃSTWO

Antyuchodźczy obłęd pisowskiej junty można opisywać w kategoriach heglowskich. W „Encyklopedii nauk filozoficznych” Hegel definiuje szaleństwo jako specyficzny rodzaj „naturalności”, za sprawą której dochodzi do uwolnienia egoistycznych afektów i urojeń, wrogich rozumnemu duchowi. Przekład angielski, […]

Statua_Eiffel

KOMUNISTYCZNY LIBERTARIANIZM

Komunizm właściwie już w punkcie wyjścia był ideą zakładającą swoją własną negację. Zgodnie z Marksowską maksymą wszystko, co „zakrzepłe”, musi zniknąć, a to, co „święte” ulec „profanacji”. Wydaje się zatem, że tak sformułowane prawo powinno […]

Leszek Kołakowski

FETYSZYZM

Głośny pół wieku temu spór między E.P. Thompsonem a Leszkiem Kołakowskim został dziś zapomniany. Niesłusznie, ponieważ ówczesne konflikty korespondują z aktualnymi.

Susza

NIEBYT

Od czasu klęski wyborczej SLD w 2005 roku wiadomo, że lewica będzie musiała przeżyć dłuższy marsz przez pustynię, jeśli chce ponownie zakorzenić się na scenie politycznej, a następnie wrócić do władzy. Doświadczenie wyobcowania, wygnania, kluczenia we wrogim otoczeniu […]