Lewy Alfabet

Miasto przyszłości

FILADELFIA W WARSZAWIE?

Mądrzy marksiści wiedzieli, że ideologia komunizmu musi umrzeć aby zmartwychwstać.

IDEOLOGIA, GŁUPCY!

IDEOLOGIA, GŁUPCY!

Śmierć uchodźców na polskiej granicy jest straszna. Sama w sobie. Ale to także memento polityczne: dla wszystkich stron zimnej wojny domowej. Komu bije dzwon? Pisowcom bije dzwon Wyborcy Kaczyńskiego naiwnie zakładają, że przemoc policyjno-wojskowa ograniczy się […]