Koronavirus SARS-CoV-2

Ponieważ to kontakt z zarażonym koronawirusem lub ze śladem przez niego pozostawionym jest przyczyną zakażenia – kwarantanna jest podstawową i najbardziej skuteczną metodą przeciwdziałania pandemii.

Zespół uczonych z Institut fur Mikrobiologie der Bundeswer w Monachium, Szpitala Uniwersyteckiego LM oraz Klinicum Munche-Schwabing poinformował, że po przebadaniu próbek i wymazów zakażonych, potwierdza się, że koronavirus przenosi się w pierwszym tygodniu zakażenia. Potwierdza to obserwacja tempa rozprzestrzeniania się pandemii. Badania potwierdziły wcześniejsze konstatacje środowisk medycznych w Chinach, że zakażenie przenosi się droga kropelkową, jak większość wirusów gryp.

Płynie z tego wniosek jak indywidualnie ograniczyć zakażenie – unikać zbiorowisk, trzymać dystans, często myć ręce – bezwzględnie po powrocie skądkolwiek do domu. Najbardziej wskazane jest używanie środków dezynfekcyjnych, które należy nosić przy sobie. Wszystkie koronawirusy, w tym i SARS-CoV-2, są wrażliwe na środki czystości. Mydło przenika przez ich osłonkę dezaktywując wirusa. Niestety spożywanie alkoholu nie poprawia pojedynku człowiek – koronawirus. Należy raczej czynić wszystko co organizm wzmacnia, a nie osłabia: sen, lekka regularna dieta, unikanie używek wzmacnia człowieka w starciu z wirusem.

W atmosferze, na ubraniach wirus przeżywa do około 0,5 godziny. Godzinę jest aktywny na meblach, metalowych klamkach, uchwytach w środkach komunikacji – dlatego tak ważne w profilaktyce jest unikanie placówek handlowych, środków komunikacji miejskiej, urzędów i innych miejsc gromadzących potencjalnych nosicieli.
Coraz częstszą konstatacją środowisk medycznych jest potwierdzenie, że skala pandemii z jaką należy się liczyć to 60-70% zarażonych. Przy czym coraz częściej potwierdza się, że ponad połowa z zakażonych poradzi sobie z SARS-CoV-2 bezobiawowo, część wejdzie w fazę objawową, a tylko najstarsi, najsłabsi będą musieli być hospitalizowani będąc w zagrożeniu życia. Grupą najbardziej narażonych są chorzy na inne choroby, które obniżają poziom odporności – wg statystyk medycznych – im starsze, tym bardziej narażone na ostry przebieg choroby.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła oficjalna nazwę choroby – COVID-19, wywoływana przez wirus SARS-CoV-2. Podobnie jak u innych koronawirusów, zakażenie wywołuje objawy ze strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze strony innych układów i narządów. Niestety istnieje podejrzenie potwierdzone dotychczasowymi przypadkami, że SARS-CoV-2 w grupie pacjentów podwyższonego ryzyka prowadzi do ostrej niewydolności oddechowej. Objawami zarażenia jest wysoka gorączka, suchy kaszel, duszności. Często występują bóle mięśniowe, rzadziej bóle głowy, ból gardła i kaszel mokry. Biegunka występuje u 2-3% chorych. Objawy pojawiają się między 2 a 14 dniem zakażenia. Należy pamiętać, że zakażenia o podobnych objawach może by związane z „tradycyjną” grypą.

Zachorowanie na COVID-19 czyli w wyniku zakażenia SARS-CoV-19, następuje w wyniku kontaktu bezpośredniego z osobą chorą (udzielanie pomocy, przebywanie we wspólnym pomieszczeniu, współpodróżowanie). Zwiększenie prawdopodobieństwa zakażenia następuje w wyniku podróżowania do regionu, w którym wybuchła epidemia (obecnie w zasadzie wszędzie jest to możliwe – WHO ogłosiło pandemię, a minister Zdrowia RP – stan epidemiczny). Grupą narażoną bezpośrednio są udzielający pomocy medycznej zarażonym.

Nie ma leku na COVID-19, który byłby zalecany. Chorzy otrzymują leczenie łagodzące objawy – do intensywnej hospitalizacji szpitalnej włącznie. Dlatego największe znaczenie ma stan systemu immunologicznego pacjenta – jego indywidualna odporność.