Próba ustalenia co daje Tarcza

Stan mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw w następstwie pandemii i wywołanej nią izolacji społecznej, będą miały niewątpliwie wpływ na ich dalsze funkcjonowanie. Zastój wśród mikrofirm będzie miał najgorsze skutki.

Firmy usługowe będą gwałtownie wyhamowywać i nawet po wznowieniu normalności będą ciągnąć za sobą „dziurę” w przychodach, jeśli w ogóle jedno-dwumiesięczny postój przeżyją. Firmy produkcyjne i budowlane realizują, często z opóźnieniami, „stare” zlecenia i zamówienia. Nowe ruszą gdy generalnie „odmrożenie” gospodarki nastą[pi – bo będą one tego symptomem.

Tymczasem Rząd, nieco zaskoczony sytuacją próbuje „łapać cegły jadące taśmociągiem”. Niestety, Rząd Zjednoczonej Prawicy (RZP) nie ma kontaktu ze środowiskami funkcjonującymi w podstawie piramidy gospodarczej i formułuje, „jak widać i czuć”, z urzędniczą pasją, kolejne prawno-finansowe rozwiązania. Tworzy to galopadę biurokratycznych zarządzeń. Więc nasi koledzy, Przedsiębiorcy, próbują się zorientować w materii tzw. „tarczy”. Poniżej sucha analiza, sporządzona bez ambicji wyczerpania tematu, propozycji Rządu:

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

 1. Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
 2. Finansowaniu przedsiębiorców,
 3. Ochronie zdrowia,
 4. Wzmocnieniu systemu finansowego,
 5. Inwestycjach publicznych

RZP twierdzi, że tarcza ma ustabilizować polską gospodarkę, a także dać jej impuls inwestycyjny. Szacujemy, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld złotych – to blisko 10% PKB.

Pomoc Rządowa w zakresie mikroprzedsiębiorstw:

 • Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące
 • Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR Fakultatywne kary za błędy w JPK VAT Jednorazowa amortyzacja
 • Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku
 • Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR
 • Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych
 • Nie płać podatku od sprzedaży detalicznej
 • Nie płać podatku od świadczenia postojowego
 • Odlicz koszty B+R od dochodu
 • Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 • Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu
 • Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa
 • Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej
 • Przedłuż termin płatności podatku od budynków – podatnicy PIT
 • Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego
 • Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT
 • Rozłóż zaległy podatek na raty
 • Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności
 • Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy (usługa online)
 • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (usługa online) Ulga IP Box
 • Ułatwienia w e-paragonach Uzyskaj ułatwienia w zakresie PZP
 • Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK
 • Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu
 • Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT (usługa online)
 • Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS (usługa online)
 • Zapłać później podatek
 • Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa
 • Zawieś bieg terminów procesowych i sądowych
 • Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej (usługa online)
 • Elektroniczny czynny żal
 • Złóż później informację o cenach transferowych
 • Nie musisz zwiększać dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe

Tarcza antykryzysowa 2.0.

Dodatkowe 100 mld złotych na ratowanie polskich firm i miejsc pracy. Kluczowe zmiany przyjęte w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.Wśród kluczowych zmian zaakceptowanych przez Sejm można wyróżnić:

 1. Objęcie pomocą także przedsiębiorstwa, które zostały założone pomiędzy 1 lutym a 1 kwietnia 2020 roku,
 2. Zniesienie limitu przychodu firm jednoosobowych umożliwiającego skorzystanie ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy (300 proc. przeciętego wynagrodzenia – 15 681 zł.). W myśl zmian zwolnienie ze składki ZUS będzie skierowane do wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu,
 3. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w okresie 3 miesięcy w wysokości 50% -dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników,
 4. Zmiany w wypłacaniu tak zwanego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) będą mogły otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie – a nie tak, jak miało to miejsce wcześniej – tylko jeden raz,
 5. Zwolnienie ze składek ZUS oraz wypłata mikropożyczek nie będą wliczane do przychodu.

Najważniejsze korzyści dla mikroprzedsiębiorcóworaz osób samozatrudnionych:

 1. Zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące – dotyczy wszystkich jednoosobowych firm bez względu na osiągnięte przychody (aktualizacja 2.0.)
 2. Świadczenie postojowe w kwocie 2080zł lub 1300zł wypłacane przez 3 miesiące (aktualizacja 2.0.) – dotyczy przedsiębiorców u których wystąpił spadek obrotów minimum o 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego i nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia brutto.
 3. Dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej z PUP dla
  samozatrudnionych – dotyczy przedsiębiorców u których wystąpił spadek obrotów w dwóch
  następujących po sobie miesiącach 2020r w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w
  roku 2019. W przypadku spadku obrotów o:

  1. co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  2. co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  3. co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
   Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2020 r. wynosi 2600 zł.
 4. Pożyczka do 5 tys złotych ze środków Funduszu Pracy – niskooprocentowana pożyczka, która nawniosek pożyczkobiorcy staje się bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki.

Pomoc tarczy antykryzysowej jest skierowana do przedsiębiorców, którzy ze względu na restrykcyjne rozporządzenia rządu związane z pandemią koronawirusa w celu ochrony zdrowia i życia obywateli znaleźli się w trudnej sytuacji, ograniczającej możliwość wykonywania pracy.

Proponowane rozwiązania nie rekompensują strat przedsiębiorców, ponieważ straty są niewyobrażalnie wysokie natomiast dają szanse na przetrwanie tego trudnego okresu.