Uchwała Zarządu Stowarzyszenia "Ordynacka" o przystąpieniu do "SLD Lewica Razem"

Niszczenie porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej przez obecną władzę, która wznosi się na szczyty zakłamania, nie może pozostawiać nas biernymi politycznie. Łamanie przez rządzących zasad trójpodziału władzy i karykaturalne procedowanie prawa oraz odstąpienie od zasad uznanych w Unii Europejskiej za podstawę ładu demokratycznego i prowadzenie polityki w oparciu o pogłębianie podziałów i odrzucanie całych grup społecznych, zobowiązuje – naszym zdaniem – do jednoznacznego opowiedzenia się każdego demokratycznego środowiska.
Dlatego – jako Zarząd Stowarzyszenia „Ordynacka” – podejmujemy decyzję o przystąpieniu do porozumienia politycznego „SLD Lewica Razem”. Decyzja ta stwarza szansę naszemu środowisku do wykorzystania obywatelskiego biernego prawa wyborczego. „SLD Lewica razem” niesie idee, z którymi w największej mierze środowisko Ordynackiej się utożsamia.
Jednocześnie apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów – aktywnych w innych środowiskach politycznych, wspierających uniwersalne idee społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratycznego państwa prawa, do wykorzystania czynnego prawa wyborczego w cyklu zbliżających się wyborów samorządowych, europejskich i parlamentarnych.
Zarząd Stowarzyszenia „Ordynacka”
Wrocław, 07 czerwca 2018