Andrzej Smyk 1950 – 2021

Dotarła do nas smutna informacja z Zakopanego. Andrzej wyprowadził się tam ze Śląska. Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jak wielu studentów w tym regionie dojeżdżał na zajęcia codziennie. Studenci tacy tracą coś z życia studenckiego. Dlatego na Śląsku powstały Regionalne Ośrodki Studenckie – tak jak w Chorzowie – ROS Kocynder. Andrzej zaangażowany był w nim niemal od początku jego istnienia. Był tam szefem techniki zaangażowanym istotnie w jego remont. Jego doświadczenie przydało się, gdy Zrzeszenie Studentów Polskich powołało do życia Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma-Art. Był Dyrektorem ds. technicznych katowickiego oddziału. Zniknął nam z pola widzenia gdy ekipa „Alma-Artu „przeniosła się” do katowickiego Spodka, ale gdy powstało Stowarzyszenie „Ordynacka” uaktywnił się w oddziale katowickim, mimo ponownych „kłopotów dojazdowych” na trasie Zakopane – Katowice.

Andrzeju? Znowu się przeprowadziłeś ?