Koleżanki i Koledzy! Członkowie i sympatycy Ordynackiej i ZSP

Stefan Sterc

Zbliża się nasz Kongres

Zbliżający się Kongres Ordynackiej daje szansę zaktywizowania naszego środowiska i zaznaczenia jego pozycji w nurcie toczącego się życia społeczno-politycznego. Nie możemy izolować się od bieżących wydarzeń, które dotykają nas, nasze rodziny i nasze środowiska.
Rządząca naszym krajem od 2015 roku Zjednoczona Prawica konsekwentnie gwałci konstytucję, praworządność i dewastuje państwo demokratyczne. Niszczone są zbudowane przez Polskę po 1989 roku instytucje i organizacyjno-prawne rozwiązania. W tym niszczeniu Zjednoczona Prawica nie ustanie, dopóki nie zostanie zatrzymana.
Dzieło niszczenia nie obejmuje wyłącznie nadbudowy: prawa, oświaty, edukacji, kultury, nauki, swobód obywatelskich i organizacji pozarządowych. Dotyka także fundamentów naszego bezpieczeństwa militarnego, ekonomicznego, energetycznego, międzynarodowego i coraz bardziej wyklucza nas z cywilizowanego świata Zachodu. Publiczne i ostentacyjne szkalowanie Unii Europejskiej pod hasłem „wrogiej i idiotycznej Brukseli” godzi w podstawy naszego życia i realnego bezpieczeństwa. Do tego nieustanne centralizowanie i koncentrowanie władzy w Warszawie przy Nowogrodzkiej – wzorem Piłsudskiego i przedwojennej SANACJI – jest w istocie „pseudosolidarnościową kontrrewolucją” i grozi nie mniej poważnymi konsekwencjami niż wrześniowa klęska w roku 1939.

Zbliżają się wybory

Nie mamy pewności, czy najbliższe wybory w latach 2023 i 2024 do Sejmu, samorządu terytorialnego i Parlamentu Europejskiego odbędą się w sposób cywilizowany, wolny i przejrzysty. Ale na kontynuację władzy nieuków i chamów oraz osobników o dyktatorskich zapędach nie można pozwolić.
Dlatego apelujemy do Was – Koleżanki i Koledzy – aby na każdym odcinku/polu/obszarze Waszego życia i aktywności bronić i doskonalić demokratyczne i rynkowe rozwiązania, wprowadzone w naszym kraju w latach 1988-2005. Inaczej czeka nas podobny los, jak w latach 1981-1989 – okresie dyktatury politycznej, wysokiej inflacji oraz słabnącej gospodarki.
Apelujemy także do Was i Waszych rodzin o jak najszersze osobiste zaangażowanie się w obronę demokratycznych i ogólnoludzkich wartości oraz rozwój współpracy w ramach Unii Europejskiej, szczególnie z najbliższymi sąsiadami.
Ponieważ wszystko – a przynajmniej najwięcej – zależy od ludzi, którym powierzamy nasz los i kierowanie naszymi wspólnymi sprawami, dlatego apelujemy do Was o przygotowanie się i osobiste zaangażowanie także w procesy wyborcze, które nas czekają – zarówno w roli potencjalnych kandydatów na listach wyborczych jak i – a może najliczniej – w roli uczestników komisji wyborczych i osób nadzorujących ich prawidłowy przebieg. Jeżeli rządzący organizują i przygotowują własne „Komitety Ochrony Wyborów”, to my nie możemy się temu biernie przyglądać i liczyć na to, że oni zapewnią ich sprawny i uczciwy przebieg.
Do dzieła Koleżanki i Koledzy!
Wiemy, że możemy na Was liczyć – jak kiedyś i zawsze w naszym Zrzeszeniu.