Nadzwyczajny Kongres Ordynackiej

W dniu 4 lipca w warszawskim teatrze Palladium, z zachowaniem obostrzeń Coronavirusa, odbył się Nadzwyczajny Kongres Stowarzyszenia Ordynacka. Stawiło się quorum spośród delegatów wybranych na ostatni Kongres z 19 Rad Okręgowych oraz władze krajowe Stowarzyszenia. Frekwencja dopisała mimo nadzwyczajnych okoliczności.

Kongres został zwołany by uchwalić Statut dostosowany do obecnego stanu i aktywności Stowarzyszenia. Wybrano władze zgodnie z nowym Statutem. Na Przewodniczącego Stowarzyszenia jednogłośnie wybrano Roberta Kwiatkowskiego. W skład Komitetu Wykonawczego, oprócz Przewodniczącego, weszli Edward Gwóźdź, Jacek Kozłowski, Piotr Michalak, Ireneusz Nalazek, Marek Różycki, Zbigniew Stasiek, Stefan Sterc i Jerzy Woźniak. Wybrano Główną Komisję Rewizyjną i Naczelny Sąd Koleżeński. Skład Rady Naczelnej ma charakter przedstawicielski i jej członkowie zostaną wyłonieni przez Rady Okręgowe Stowarzyszenia.

Zebrani podjęli 2 uchwały. Pierwszą w sprawie 70-lecia powstania Zrzeszenia Studentów Polskich. Drugą w sprawie sytuacji politycznej oraz poparcia kandydata opozycji w drugiej turze wyborów prezydenckich. Postanowiono także, że jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, nowo wybrane władze zorganizują doroczne jesienne spotkanie Stowarzyszenia.