Odezwa Ordynackiej do inteligencji

Marsz Milona Serc

W imieniu stowarzyszenia „Ordynacka”, organizacji skupiającej byłych studentów zrzeszonych w ZSP i SZSP, animatorów życia społecznego, kulturalnego i turystycznego na uczelniach, apelujemy o czynne uczestnictwo w zbliżających się wyborach parlamentarnych i poparcie kandydatów opozycji demokratycznej.
Odezwę, kierujemy do pokoleń polskiej inteligencji, absolwentów wyższych uczelni, szkół ogólnokształcących i techników, do ludzi nauki i kultury, lekarzy, nauczycieli i inżynierów, a szczególnie do młodego pokolenia, dzisiejszych studentów i uczniów szkół średnich.
Zbliżające się wybory parlamentarne, które powinny być świętem demokracji i jedności Polaków, stały się plebiscytem, w którym opowiemy się, czy Polska będzie państwem demokratycznym, aspirującym do elity krajów rozwiniętych, czy staniemy się państwem autokratycznym, pełnym kompleksów, historycznych fobii, uprzedzeń i nierówności społecznej.
W przeszłości, jako studenci powojennej Polski, lat 50-tych, 60-tych, 70-tych, czy 80-tych, wielokrotnie stawaliśmy przed trudnymi wyborami, byliśmy świadkami wielu historycznych zdarzeń i tragedii, dlatego wiemy, jak ważna dla nauki, kultury i postępu jest autonomia uczelni i niezależność środowisk twórczych oraz mediów.
Ale, to nie ówczesne zakazy i nakazy, tworzyły naszą świadomość o konieczności zmian w kraju i przewartościowaniu obowiązujących idei, tylko wykształcenie i wiedza, którą zdobyliśmy dzięki dostępności do nauki i kultury.
Dzisiaj wiemy, jak ważna dla rozwoju i przyszłości kraju jest edukacja młodego pokolenia i nowoczesna szkoła dająca niczym nieskrępowaną wiedzę, ucząca tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, pozbawiona indoktrynacji i nadzoru politycznego.
Wreszcie wiemy, że tylko Polska wykształcona, otwarta i przyjazna ma szansę stać się krajem dobrobytu i wolności z godnym miejscem w europejskiej rodzinie.
Nie dopuśćmy do tego, by w imię jakiś wyimaginowanych racji i przekonań, ktoś ciągle dzielił nas i zabierał marzenia.

Dlatego, jeżeli chcesz budować Polskę przyszłości, tolerancyjną, sprawiedliwą i bezpieczną, Polskę, bez podziałów, uprzedzeń i nienawiści – głosuj na opozycję demokratyczną.

Jeżeli chcesz żyć w państwie, gdzie twoja pomyślność, awans zawodowy i bezpieczeństwo, będzie zależała od solidarności społecznej i systemowych rozwiązań, a nie jałmużny rządzących – głosuj na opozycję demokratyczną.

Jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci i wnuki, zdobyły wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na spełnienie ambicji i realizację marzeń – wybierz kandydatów opozycji demokratycznej.

Wspólna Polska – Wspólna Sprawa – Przyszłość zależy od Ciebie!

Stowarzyszenie „Ordynacka”