Irek Guja

W dniu 15 października 2018 na w Mysłowicach pożegnaliśmy Ireneusza Guję, prawnika, naszego kolegę z czasów studenckich, ale również aktywnego do ostatnich dni w różnych inicjatywach środowiska śląskiej ordynackiej. Irek, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach był aktywnym członkiem ZSP w obszarze kultury, turystyki, ale także na poziomie Śląskiej Rady Okręgowej ZSP w adwokaturze studenckiej i w organach sądowniczych organizacji, w pionie socjalnym, a w końcu w katowickim oddziale Alma-Art. Tę samą aktywność wykazywał w strukturach naszego stowarzyszenia, pełniąc funkcję członka krajowego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej w różnych kadencjach.

Irek nie odmawiał konsultacji prawnych w naszym środowisku, był wspaniałym, ciepłym człowiekiem, kolegą i przyjacielem. Zawsze otwarty na kontakty, współpracę, rozmowę, pomoc w potrzebie. Aktywnie uczestniczył i wspierał nasze różne inicjatywy i przedsięwzięcia.

Nie nacieszył się niestety spokojnym życiem emeryta…
Będzie Nam go brakować.