Wojtka Müller

Środowisko poznańskie i ogólnopolskie (szczególnie to „famowskie”) pożegnało profesora Wojciecha Müller’a, który zmarł 15.08.2018. Urodzony w 1947 roku, związany z poznańską uczelnią plastyczną, której był absolwentem (1972), pracownikiem i wieloletnim rektorem, był w latach siedemdziesiątych animatorem, a w latach osiemdziesiątych jurorem Festiwalu FAMA w Świnoujściu. W czasach studenckich był przewodniczącym ZSP na poznańskiej PWSSP. Od czasów gdy był założycielem i liderem grupy plastycznej Od Nowa tworzył tzw wielkie formy plastyczne, scenografie przestrzeni teatralnej i ulicznej, które były formami z pogranicza plastyki i architektury oraz happeningu. Czy były to elementy festiwalowej scenografii ulicznej, czy ołtarze polowej mszy dla tysięcy wiernych, Wojtek potrafił wokół tych działań gromadzić wielu współpracowników, wprowadzać ducha radosnego współuczestniczenia w kreowaniu rzeczywistości i przestrzeni. Był człowiekiem niezwykle ciepłym, lubiącym ludzi, zdystansowanym do samego siebie. Poczucie humoru i zdystansowanie do rzeczywistości nie znaczyło nigdy zgody na nią. Z tych powodów „ludzie szli za nim” wyczuwając, że nigdy nie starał się nimi manipulować. To miękkie przywództwo, przez wszystkich naturalnie akceptowane było jego cechą, którą najbardziej będziemy pamiętać.