Perspektywa wyjścia z zapaści polskiej energetyki

elektrownia

Polska energetyka to jeden z bardziej zabagnionych tematów gospodarczych. Z tego zdaje sobie sprawę coraz więcej osób. Wsteczniactwo uprawiane przez ostatni rząd, zatrzymujące wielkie procesy zmian w gospodarce, które się dzieją, nie zatrzymują innych gospodarek światowych. Widzą one szansę w tym skoku cywilizacyjnym, który właśnie się dzieje w energetyce, jej technologiach i sposobie zarządzania nią. Polska po wyborach musi zając się tym tematem, a nie, nomen omen walczyć z wiatrakami.

Załączony poniżej tekst jest owocem współpracy Grzegorza Onichimowskiego ze współautorami Raportu „Polska energetyka pod rządami PiS – drogo, drożej, ciemno. Geneza kryzysu i perspektywy wyjścia.”

Andrzej Domański, Grzegorz Onichimowski, Piotr Kołodziej, Zbigniew Stępniewski wraz z zespołem ekspertów Instytutu Obywatelskiego sporządzili ten raport jako merytoryczny wkład w program wyborczy Platformy Obywatelskiej. Jego wartością nie jest utyskiwanie na zarządzanie energetyką przez Rząd Zjednoczonej Prawicy, ale wskazanie dróg wyjścia z polskiej zapaści energetycznej. Grzegorz Onichimowski wraz ze współautorami metodycznie wskazują, że naprawa polskiej energetyki i dostosowanie jej do współczesnych trendów cywilizacyjnych jest szansą, a nie problemem. Pokazują źródła finansowania odbudowy energetyki w Polsce, wdrożenia Odnawialnych Źródeł Energii, przebudowy sieci przesyłowej. Jest to gotowy program dla polskiej energetyki, dla zmiany miksu produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Przy tym napisany językiem przystępnym.

Każdy świadomy obywatel powinien się z tym materiałem zapoznać, by zrozumieć istotę czekających nas nieuchronnych zmian lub skali całkowitego kolapsu polskiej gospodarki.

Redakcja – ordynacka.pl

 

 Polska energetyka pod rządami PiS – drogo, drożej, ciemno …
(Andrzej Domański, Grzegorz Onichimowski, Piotr Kołodziej, Zbigniew Stępniewski wraz z zespołem ekspertów Instytutu Obywatelskiego)
Raport do pobrania (PDF)