prof. Antoni Pieniążek

Z głębokim żalem środowisko lubelskie pożegnało profesora Antoniego Pieniążka, byłego działacza ruchu studenckiego, wykładowcę akademickiego.

Antoni w zsp-owskiej karierze przeszedł wszystkie szczeble, aż do Przewodniczącego Rady Okręgowej ZSP w Lublinie latach 1965-1967. Był wybitnym naukowcem i wspaniałym starszym kolegą już jako wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Dziekan (2005-2012) i Prodziekan (1986-1988 i 1999-2005) Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W latach 1980-2012 był Kierownikiem Zakładu Socjologii Prawa UMCS. Był posłem na Sejm RP X kadencji.

Społeczność Akademicka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie utraciła człowieka prawego i życzliwego wchodzącym w życie.