Relacja z Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka, 16 listopada 2018

W piątek 16 listopada odbyło się w warszawskich „Hybrydach” doroczne, jesienne spotkanie „Ordynackiej”. Przyczynkiem jesiennych spotkań stowarzyszenia byłych działaczy ZSP/SZSP/ZSP jest Międzynarodowy Dzień Studenta (17.11), kiedyś ważna data Międzynarodowego Związku Studentów do którego polska organizacja studencka należała. Przy tej okazji zebrał się Komitet Wykonawczy i zwołana została Rada Naczelna. Najważniejszą decyzją było potwierdzenie uchwały zarządu Ordynackiej o przystąpieniu do porozumienia SLD Lewica Razem i upoważnienie Przewodniczącego i Zarządu Ordynackiej do prowadzenia dalszych rozmów z partnerami koalicyjnymi. Wcześniej na Komitecie Wykonawczym omówiono wyniki wyborów samorządowych w kontekście zaangażowania w nich przedstawicieli środowiska Ordynackiej.
Wynik lewicowej koalicji – liczba zdobytych mandatów, nie zachwycił, ale zauważono, że lewica „historyczna” kolejny raz dostała sporo ponad milion głosów (1,1 mln), co oznacza, że nie straciła poparcia. Zgodnie z badaniami preferencji politycznych w ostatnich latach widać było na pewnym etapie przemieszczanie się tradycyjnie lewicowego (sld-dowskiego) elektoratu w stronę PiS i PO. Tendencja chyba została odwrócona. Z rynku analiz statystyczno-socjologicznych płynie również informacja, że rozproszenie lewicowych komitetów w ostatnich wyborach do Sejmików Samorządowych ograniczyło w obowiązującej metodzie D’Hondt’a zdobycz lewicy do 11 mandatów. Przeliczenie ilości zdobytych głosów w województwach przez wszystkie ugrupowania lewicowe, liczone jako efekt hipotetycznie wspólnej walki wyborczej, zwiększyłby udział zjednoczonej lewicy w zdobytych mandatach nawet ponad dwukrotnie. Ale niestety partia Razem wolała osobno. Wybory samorządowe zdominowane sporem PiS z antyPiS to już jednak przeszłość, a ich wynik to efekt niezwykle silnej polaryzacji między PiS a PO skutkującej wysoką frekwencją. Wnioski płynące z tych wyników prowadziły dyskusję Komitetu Wykonawczego (Zarząd + szefowie środowisk) do tematu szans połączenia nie tylko lewicowych ale wszystkich sił demokratycznych opowiadających się za trójpodziałem władzy i odtworzeniem porządku konstytucyjnego. Zgodzono się, że przed najbliższymi wyborami do europarlamentu pierwszoplanowym problemem jest stosunek do integracji europejskiej. Tu Ordynacka zajmuje jednoznacznie pozytywne stanowisko.
Na posiedzenie Rady Naczelnej zaproszonymi gośćmi byli Włodzimierz Cimoszewicz i Włodzimierz Czarzasty. Z wielkim zainteresowaniem i poparciem sali spotkała się argumentacja Cimoszewicza co do potrzeby zbudowania jednej listy na wybory europejskie i krajowe. Koncepcję tę wsparł także Aleksander Kwaśniewski, który dołączy do spotkania Rady Naczelnej a Włodzimierz Czarzasty poinformował o wspólnej konferencji sekretarzy generalnych SLD, PO i PSL, w trakcie której poinformowano o zawiązaniu koalicji wyborczej w sejmikach 9 województw. Informacja ta spotkała się z aplauzem obecnych na Sali członków Rady Naczelnej Ordynackiej. Wypowiedzi w dyskusji Rady całkowicie wspierały koncepcję „wielkiej koalicji” przed nadchodzącymi wyborami. W części wypowiedzi dotyczących planowanej aktywności Stowarzyszenia Ordynacka pojawił się wątek zwołania kolejnego posiedzenia Rady w styczniu 2019, a także wywołany został temat 30-tej rocznicy Okrągłego Stołu (luty-kwiecień 1989) – historycznego wydarzenia, które zmieniło ustrój i polityczną obecność Polski w Europie. Rada Naczelna przyjęła Stanowisko wobec zmian w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Uchwałę w sprawie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Obrady Rady Naczelnej Ordynackiej płynnie przeszły w tradycyjne spotkanie towarzyskie członków i sympatyków, które rozpoczęło gromkie „Sto Lat” odśpiewane członkowi Stowarzyszenia Ordynacka z legitymacją numer 1 – jubilatowi, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu.