Spotkanie pokoleń ZSP/SZSP poświęcone pamięci Stanisława Cioska

Zgodnie z wieloletnią tradycją, we czwartek 13 kwietnia 2023 roku, w sali konferencyjnej dawnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Spotkanie Pokoleń ZSP/SZSP. Merytoryczną część spotkania wypełniła dyskusja na temat: „Stanisław Ciosek i jego rola w budowie demokracji w Polsce”.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło „Gaudeamus Igitur”

Nagranie wideo studenckiej pieśni – hymnu w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie było niezwykłe, zostało zarejestrowane online w czasie obowiązywania obostrzeń pandemicznych. Zebrani w dawnym BUW-ie minutą ciszy uczcili wszystkich tych, którzy odeszli między kwietniem 2022 a kwietniem 2023 roku.
Po tej chwili zadumy prowadzący spotkanie Prezes Fundacji OKHRS Krzysztof Szamałek przedstawił dokonania Komisji w ostatnim roku i jej plany na na przyszłość. Profesor Szamałek po tym formalnym sprawozdaniu wygłosił krótkie wprowadzenie do dyskusji na temat „Stanisław Ciosek i jego rola w budowie demokracji w Polsce”.

Uczestnicy dyskusji

W dyskusji wzięli udział: były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Zbigniew Bujak jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL, prof. Jacek Raciborski – socjolog, b. Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Młodych Pracowników Nauki RN ZSP a także: Sylwester Szafarz, Eugeniusz Mielcarek, Wojciech Piekarski , Ludwik Klinkosz, Kazimierz Kłoda, Bogdan Jachacz , Stanisław Gabrielski, Paweł Byra, Ryszard Strauss i Platon Wysoczański.
Jak zapowiedział Krzysztof Szamałek Komisja Historyczna pragnie udokumentować głosy tej konferencyjnej dyskusji w wydaniu książkowym w serii Zeszytów Historycznych.
Podsumowując, dyskusja ukazała Stanisława Cioska jako człowieka z krwi i kości na każdym z etapów jego życia, człowieka, który oddziaływał na naszą rzeczywistość i któremu należy się poczesne miejsce w polskiej historii.

Ustalenia końcowe

Zebrani na Spotkaniu przyjęli do akceptującej wiadomości:

  • Postulat ufundowania tablicy pamiątkowej na gmachu przy ulicy Ordynackiej 9,
  • Ideę zgłoszoną przez amb. Wojciecha Piekarskiego o utworzeniu (przy Komisji) Klubu Dyplomatów wywodzących się z ZSP,
  • Organizację jesiennego Spotkania Pokoleń poświęconego 50-leciu powołania do życia SZSP.

Po części konferencyjnej w foier BUW zebrani, a było ich ponad 200, przy kawie i lampce wina mieli okazję do rozmów nieformalnych, czasami po wielu, wielu latach niewidzenia się. Bardzo aktywnym uczestnikiem tych rozmów był Aleksander Kwaśniewski.